Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........311 - 320

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 311

Goenavond, goenacht
Mijn liefje slaap zacht
Doe je oogjes maar toe,
Want je bent al veel te moe.
Morgenvroeg, als God wil,
Word je toch weergewekt.
Morgenvroeg, als God wil
Word je toch weer gewekt


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 312

Alle weken twee maal,
ga ik in het bad
Jongens jongens,
wat een pret is dat.
'k Tuimel vierkant op mijn kin,
zo pardoes de badkuip in.
'k Tuimel vierkant op mijn kin,
zo pardoes de badkuip in.

Truitje treuzel,
steekt eerst half haar teentje in.
Stopt en dan voorzichtig,
't halve beentje in.
Staat te huilen bij het bad,
Hi, hi, hi het is zo nat.
Staat te huilen bij het bad,
Hi, hi, hi, het is zo nat.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 313

Een aardig klein, wit poesje was op de wandeling
Een bandje met een belletje al om haar halsje hing.
Dat belletje deed(ging) ring ting ting
al waar ons poesje ging 2x

Dat aardig klein, wit poesje had toch zo graag een muis
Daarom sloop zij heel stilletjes naar(tot) boven in het huis.
En alsmaar ging de ring ting ting,
die aan haar halsje hing 2x

Daar boven op de zolder, daar moesten muisjes zijn
Die dag gaf jonkheer knabbelaar zijn vrienden een festijn.
Maar plots, daar hoorden zij de bel,
vlucht vrienden staakt uw spel 2x

Poes vond een lege zolder en snuffelde: "Miauw"
Waar waren nu die muisjes, waar bleven zij zo gauw.
'tKwam alles door die ring ting ting,
die aan haar halsje hing. 2x


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 314

Daar was er eens een vrouw, die koeken bakken zou
En het meel, dat wou niet rijzen
En de pan viel om en de koeken waren krom
En haar man heette Jan van Gijzen.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 315

Heb je niet gehoord van die hollebollewagen
Waar die hollebolle Gijs op zat?
Hij kan schrokken, grote brokken
Een koe en een kalf, een heel paard half
Een os en een stier en zeven tonnen bier
En een schuit met schapen
En nog kon Gijs van de honger niet slapen


Een andere versie luidt:

Een kerk vol schapen en en schip vol rapen


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 316

Er zaten zeven kikkertjes, al in een boerensloot
De sloot was toegevroren, zij waren bijna dood
Ze kwekten niet, ze kwakten niet, van honger en verdriet
Er zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot.

De jongste die een wijsneus was zei tot zijn kameraads:
Die malle nachtegalen, wat hebben die een praats
Maar toen de mooie lente kwam zongen zij hun eigen wijs,
Als zij dat zingen noemen wens ik ze weer in het ijs,


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 317

Klompertje en zijn wijfje
Die gingen vroeg opstaan
Om met hun boter en eiertjes
Al naar de markt te gaan
Ze waren halverwege
Halverwege de dijk
Toen braken al de eiertjes
En de boter viel in het slijk
Het speet er niet om haar eiertjes
Maar om de mooie doek
Die ze gister pas gemaakt had
Van Klompertjes beste broek.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 318

Eduard en Helena

In 't lommer van 't prieeltje zaten samen hand in hand,
Daar zat Eduard met z'n Lena, sloten daar 'n huwlijksband (2X)
Toen sprak Eduard tegen Lena: Neem geen ander aan Uw zij
Eer die rozen tweemaal bloeien, zal ik weder bij U zijn! (2X)
En die twee jaar zijn vervlogen, eer de roos haar knoppen brak,
Toen ging Eduard naar 't prieeltje, waar hij vaak met Lena zat! (2X)
Maar wie vindt hij daar begraven, ach, wat stond er op die steen?
In 't marmer stond geschreven: hier rust Lena heel alleen! (2X)
Toen trad Eduard in 't klooster, deed z'n hoed en mantel af
En hij treurde om z'n Lena tot hij rust bij haar in 't graf! (2X)


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 319

Leugenliedje

Toen 'k lest in Lombardije kwam,
Hoor eens, wat ik daar vernam:
't Koetje zat bij 't vuur en spon,
't Kalfje lag in de wieg en zong,
't Katje karnde boter,
't Hondje waschte de schotels,
De zwarte muis, die veegde 't huis,
De zwaluw droeg mot er uit
Op zijn vergulde vleugeltjes;
Zijn dat geen dikke leugentjes?


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 320

Het gebroken glas.

Cornelis had een glas gebroken
Voor aan de straat
Schoon hij de stukken had verstoken
Hij wist geen raad
Hij had een afschrik van het liegen,
Wijl God het ziet
En zou hij nu Mama bedriegen
Dat kon hij niet.

Hij stond onthutseld en bewogen
De moeder komt
Zij ziet de tranen in zijn ogen
Hij scheen verstomd
Heeft Keesje, zei ze wat bedreven?
Wat scheel er aan?
'k Heb zei hij moederlief zoo even
Weer kwaad gedaan
Maar als uw Keesje 't van zijn leven
Niet weder doet
Dan wilt gij 't immers hem vergeven
Gij zijt zoo goed!!!

Kom Keesje lief, houd op met krijten
Zei moeder toen
'k Wil U die misslag niet verwijten
Hij kreeg een zoen
Die altoos wil de waarheid spreken
Wordt wel beloond
Die leugens zoekt voor zijn gebreken
Wordt nooit verschoond!!


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

22 September 2006