Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Januari 2006, Hans en Aad doen een wandeling door het Oude Noorden van Rotterdam, deel 4


Klik hier om terug te gaan naar deel 3

Wij lopen weer het Zwaanshals in en passeren dan de Raephortstraat. Ook in vroegere jaren maakte men al reclame. Vooral de verzekeringsmaatschappijen deden in die periode goede zaken. Denk maar aan de zgn, begrafenisverzekeringen met premiebetalingen van 1 tot 2 cent per week.
Ook in de Raephorststraat zien wij nog een heus reclamebord, waarmee reclame wordt gemaakt voor een levensverzekering met een drie jaarlijkse winstuitkering. Hopelijk gaat zo'n bord nimmer meer verloren.

oudenrd10

Wij lopen nog steeds in het Zwaanshals. Een markante bocht in de Rotte is mogelijk de inspiratie geweest voor de naam van deze straat. De naam, ingeburgerd als het Zwaanshals, afgeleid van het Buurtschap Zwaanhals, kwam al voor aan het einde van de 16e eeuw, toen er ondermeer een huis met de naam De Swaenshals bestond. De straat was lange tijd een dijk, die grensde aan de Oostblommerdijkse polder. In vroeger eeuwen waren er ondermeer scheepswerfjes en houtzaagmolens te vinden. In het begin van de vorige eeuw waren er nog wel veel tuinderijen in en rond de huidige deelgemeente Noord.

In 1913 betrok de Coperatieve Tuinbouwvereniging Rotterdam een veilinggebouw aan de Fabriekskade, n 1930 Zwaanshalskade genoemd. In het laatste kwart van de 19e eeuw werd het Zwaanshals een woon - en winkelstraat. Aan beide zijden van de straat is nog wat oude bebouwing te zien.

Naast pand Zwaanshals 197 is een nauw steegje te vinden, dat sinds de 17e eeuw een deel van het Geldelooze Pas vormde. Het pad liep tot begin 1900 dwars door de polder naar de Bergweg. Waarschijnlijk diende het om de tol op de toegangsweg naar Hillegersberg te ontlopen. Met de bouw van het Oude Noorden ging het grootste deel van het pad verloren, maar hier en daar is het trac nog enigszins terug te vinden. Echter niet voor ons, want het pad is afgesloten met een hek.......

Wij zijn weer uitgekomen bij de nog steeds drukke Zaagmolenstraat en gaan even kijken naar de bekende brug bij de Zaagmolendrift. Aan de overkant van de brug zien wij de Crooswijksestraat. Dit was vroeger een zeer smalle straat, zo smal zelfs, dat tramlijn 22 vlak langs de huizen reed. Op dit punt van de brug is niet veel veranderd. Nog steeds denderen de auto's hierover heen. Gelukkig zijn niet alle panden gerenoveerd of vernieuwd. Het karakteristieke pand op de hoek met zijn markante torentjes staat er nog steeds. Hopelijk gaat ook dit gebouw nimmer verloren!!!

oudenrd11


Klik hier om verder te gaan naar deel 5

Klik hier om samen met stadsgids Aad ook deze wandeling te doen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

14 April 2006