Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het loslaten van de goud standaard
En toen dook Aad een boek op van zijn Geschiedenis leraar (
link)

verseputfoto

Dr. J. Verseput

Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam, 1928 - 1953
Gedenkboek in opdracht van de Kamer, geschreven door Dr. J. Verseput
voor de Kamer uitgegeven door W.L. & J. Brusse N.V., Rotterdam, 1955

en daar maak je natuurlijk wat samenvattingen uit, bijvoorbeeld het onderstaande verhaal, want geschiedenis blijft Aad's afwijking.

Het jaar 1936 bracht niet alleen opvoering der bewapening op militair terrein, maar ook de opbouw van tolmuren op het gebied der economische verhoudingen. Vele regeringen streefden naar autarkie of streden met munt-verzwakking.

Nederland ging zwaar gebukt onder de gevolgen van de crisis, maar zijn Regering klemde zich nog angstvallig vast aan de gouden standaard. Het Goudblok was in die tijd wel enigszins afgebrokkeld, maar het stortte volkomen in elkaar toen op 25 September 1936 Frankrijk, de voornaamste steunpilaar van dit bouwwerk, zijn munt devalueerde.

De dag daarna volgde Zwitserland en in die nacht kwam ook voor ons land het grote avontuur.

In de ochtendbladen van Zondag 27 September 1936 werd bekend gemaakt, dat de gulden door een uitvoerverbod van goud was los gemaakt van het edele metaal.

Nu alle deelnemers aan het internationale monetaire spel stuk voor stuk de klassieke regels hadden geschonden, was Nederland, naar een tekenende uitdrukking, welke Dr Colijn later bezigde, niet in staat verder in zijn eentje bridge te spelen.

Op Maandag 28 September bleven de beurzen gesloten, terwijl de minister-president vůůr het begin van de dagtaak zijn landgenoten met een weemoedige, doch tevens bemoedigende toespraak tot rust en vertrouwen aanmaande. Wettelijke maatregelen tegen prijsopdrijving werden met bekwame spoed getroffen, terwijl aan de Kamers van Koophandel werd opgedragen intussen een oogje in het zeil te houden.

Het Nederlandse volk hield zich rustig en van een vlucht in goederen was geen sprake, zodat het normale leven spoedig kon worden hersteld.


Tot slot:

In het onderstaande verhaal op onze site wordt uitgelegd hoe bijvoorbeeld een stad als Rotterdam, tot aan de Franse Tijd, aan haar geld kwam, kortom hoe werden tot aan de Franse Tijd in Nederland de financiŽn geregeld:

De geschiedenis van het geld van Nederland


Klik hier voor de overige verhalen van Dr. J. Verseput

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 Oktober 2004