Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Uit een poezie album uit 1888
En toen dook Aad nog een boek op van zijn Geschiedenis leraar (
link)

verseputfoto

Dr. J. Verseput

Een eeuw Rotterdamse Schoolvereniging

1880 - 1980

en daar gaan we natuurlijk ook wat uit citeren, bijvoorbeeld het onderstaande verhaal, want geschiedenis blijft Aad's afwijking, vooral als het geschreven is door je oud-geschiedenis leraar....

Bij het lezen van de verhalen over de Rotterdamse Schoolvereniging moet je wel weten dat dit oorspronkelijk een school was voor meisjes uit de gegoede stand, zoals dat toen genoemd werd. Later werden ook jongens toegelaten, maar het schoolgeld wat gevraagd werd, bleef het hoogste van Rotterdam. Op de school zaten o.m. kinderen uit de families Mees, Monchy, Hintzen en Van Vollenhoven, en dus zat ook Pieter van Vollenhoven ooit op deze school. Ook allemaal een stukje geschiedenis van Rotterdam, niet waar ?
hoitsemapt

Mej. A.M. Hoitsema

Directrice van 1880 - 1901

Op school werden vriendschappen 'voor het leven'gesloten, die hun weerslag vonden in het zo zeer gewaardeerde poèzie-album.

De volgend gedichten zijn gemaakt in 1888.

De leerlingen kwamen ook regelmatig bij elkaar en vooral op hoogtijdagen werden vaak grote feesten gegeven, waarbij vrij kostbare cadeaus werden uitgewisseld. Wanneer de afstanden groot waren, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de leerling Gunning, die in het Zendingshuis aan de Rotte woonde, gingen de vriendinnen per rijtuig.

Citaat uit dit verhaal :

Het aantal samenkomsten daar was vrij talrijk, omdat er lichtbeelden met de toverlantaarn werden vertoond en ook lezingen over de zendingsgebieden werden gehouden.

Het gezinsleven was in de tachtiger jaren in het algemeen goed. Er werd in de huiselijke kring gemusiceerd, gepraat, gelezen of er werden spelletjes gedaan, zoals ganzenbord, klok en hamer, dammen en schaken. Bij de families uit de hoogste kringen speelde hierbij de gouvernante of de juffrouw een belangrijke rol.

Voor de jongeren was het tijdschrift Voor de kinderkamer zeer gezocht. De illustraties, versjes en verhaaltjes gingen steeds over brave kinderen, die het eens moesten zijn met de volgende uitspraak:

Tot slot helaas slechts 1 vers uit het lange gedicht Winterellende :


Klik hier voor de overige verhalen van Dr. J. Verseput

Klik hier voor de overige onderwijs verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

29 December 2003