Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De vroedschap van Rotterdam besliste over de volgende ambten, met een kussen

Een van de eerste archivarissen van Rotterdam was Johan Hendrik Willem Unger :

ungerpt

1861 - 1904

Johan Hendrik Willem J.H.W. Unger

archivaris van Rotterdam

1883 - 1904

LINK

Unger is de geschiedenis ingegaan o.m. als initiatiefnemer van de Rotterdamse Jaarboekjes, die onder zijn leiding voor het eerst verschenen in 1888. T.z.t. gaan we aan de Rotterdamse jaarboekjes ook wat aandacht besteden.....

ungerjb1

ungerjb2

Al op 22-jarige leeftijd in 1883 werd Unger benoemd tot adjunct-archivaris, in 1886 volgde hij archivaris J.H. Scheffer op die in dat jaar overleed. Unger moest helaas al in 1898 zijn werkzaamheden neerleggen t.g.v. een slopende ziekte waaraan hij in 1904 overleed. In zijn (te korte) leven heeft hij enorm veel gepubliceerd o.m. over Vondel, maar hij nam ook het initiatief tot het schrijven van een aantal boeken over de geschiedenis van Rotterdam met bijvoorbeeld als titel :

ungerkaft1

ungerkaft2

En dit vond Unger in 1892 over de vroedschap (uiteraard) van Rotterdam of zoals hij het noemde :

De vroedschap van Rotterdam had het recht van benoeming van de volgende ambten en commissienAlvorens van de Vroedschappen in het algemeen af te stappen, zij hier nog vermeld, dat ieder aankomend lid der Vroedschap een kussen met het het stadswapen geschonken werd.

haringkussen

1584

Het kussen van de Commissie voor den Haringvangst

Een gemeenschappelijke commissie van Delft, Schiedam, Den Briel, Enkhuizen en Rotterdam,
aldus de wapens

In het centrum van het kussen een haringbuis

Veel van de bovengenoemde funkties worden al op onze site toegelicht :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld VOC en klik op ENTER

Klik hier voor de overige Rotterdamse geschiedenis verhalen op onze site,
een kleine selektie slechts....

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 September 2003