Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Als teringlijder moest je boven een gracht hangen ???

Geschreven in 1877

Den stank van de grachten te beschrijven zou eene volslagene onmogelijkheid zijn. De geuren van Keulen zyn tot een spreekwoord geworden: die van Holland behoorden in eene eigene geschiedenis beschreven te worden.
Wij waren er, wel is waar, op een ongunstig tijdstip, op het einde van een langen, heeten zomer, toen de regentijd was ingevallen, maar iets verschrikkelijkers dan de werkelijkheid zou men zich niet kunnen voorstellen. En echter wordt die stank gezond geacht, want de Hollandsche doctoren zenden teringlijders hierheen om hem in te ademen.

Ik, die een geruimen tijd van mijn leven op het vasteland heb doorgebracht, waar stank geene zeldzaamheid is, kon mij tamelijk wel in deze onaangenaamheid schikken; het was mij bijna alsof ik er een ouden bekende in terugvond.Het probleem van de stinkende grachten werd in Rotterdam door Rose opgelost :
LINK

Klik hier voor de overige gezondheids verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

8 April 2003