Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over een Spaarbankboekje van de Spaarbank te Rotterdam

Geregeld komen er vragen binnen in de trant van: ik heb nog een Spaarbankboekje van de Spaarbank te Rotterdam, wat kan ik nog doen met dit Spaarbankboekje van de Spaarbank te Rotterdam.

Al dit soort vragen werden altijd keurig netjes door Hans als volgt beantwoord en dus heeft een emiel over wat moet ik doen met een Spaarbankboekje van de Spaarbank te Rotterdam vanaf nu geen zin meer:


En toen er dus weer zoo'n vraag binnenkwam van Kees Römelingh, was Kees Römelingh zo vriendelijk om Hans zijn spaarbankboekje van de Spaarbank te Rotterdam tijdelijk af te staan, zodat wij er weer een leuk verhaal van konden maken en Hans waarschijnlijk vanaf nu verlost is van de talloze vragen over spaarbankboekjes van de Spaarbank te Rotterdam.
Kees Römelingh kreeg trouwens van Hans nog dit advies mee:En dus zijn we erg blij (en ook een beetje trots) dat we hierbij het Spaarbankboekje van Kees Römelingh kunnen laten zien, op naam van Emelina Maria van der Loo, woonachtig aan de resp. Boompjes 10 en Hoflaan 22, vanaf 1909 tot 1931.

spaarbankboekje0

spaarbankboekje1

spaarbankboekje2

spaarbankboekje31

spaarbankboekje41

spaarbankboekje51

spaarbankboekje6

spaarbankboekje71

spaarbankboekje81

spaarbankboekje91

Wat Aad dan meteen opvalt, naast de keurige handschriften, zijn weer al die bekende Rotterdamse namen, zoals bijvoorbeeld Marten Mees, aan wie we op de site een aantal verhalen hebben gewijd en wie weet gaan we daar nog eens mee verder...:

meesportret

Marten Mees

1828 - 1917

LINK

Uit ons verhaal

Het wachten der klanten werd aldus veraangenaamd of niet ???

halen we nog deze prent:

spaarbankhal

De hal in het nieuwe Hoofdgebouw

De loketten voor de administratieve behandeling liggen aan de rechterzijde der hal
de kassen aan de linkerzijde

Daartusschen recht tegenover den hoofdingang bevindt zich het lokaal
voor de inschrijving der nieuwe boekjes

Links in de hoek een borstbeeld van Mr. M. Mees
bij gelegenheid van zijn 40-jarig Jubileum (December 1906) als Commissaris van de Spaarbank te Rotterdam

Tot slot, laten we maar ook meteen alle spaarbusjes van de Spaarbank te Rotterdam zien, die we verzamelen in dit verhaal:

Over o.m. de spaarbusjes van de Spaarbank te Rotterdam

schoolspaarbakdicht

schoolspaarbakopen

De schoolspaarbak dicht en open van de Spaarbank te Rotterdam

spaarbusje

spaarbusjesbak

Het spaarbusje van de Spaarbank te Rotterdam

heel veel jaren later glom die zoo mooi....

spaarabanksafe

De safe-déposit van de Spaarbank te Rotterdam

spaarpot1

spaarpot2

spaarpot3

mijnoudespaarpotMaar er kwam nog een klein staartje aan dit verhaal:

Van de week heb ik uitsluitsel gekregen van de mevrouw van de Fortis Bank te Castricum , over het spaarbankboekje van de “Spaarbank te Rotterdam”.

Zoals verwacht, doet de Fortis Bank niets zolang ze het boekje niet hebben. ( - een fotocopie geldt ook niet ! )
Dit boekje zou dan worden ingenomen en vernietigd !
Dan pas bestaat de mogelijkheid voor het openen van een “nieuwe” spaarrekening en kan het gespaarde geld ( = ƒ. 4,05 + eventuele rente ) uit de “grote pot” die voor dit soort gevallen bestaat , hierop worden gestort.

== Einde verhaal !

Ik houd het boekje en de ƒ. 4,05 blijft in de “Grote Pot voor Verwaarloosde Gelden” bij de Fortis Bank.

De hartelijke groeten .

Kees Römelingh.

Waarop Hans reageert met:

Eigenlijk heel kinderachtig van de Fortisbank om dit zo af te handelen. Zij kunnen toch wel in hum computeradministratie een aantekening maken, dat dit boekje na bijeschrijving van rente e.d. niets meer waard is???
Maar zelf zou ik het er ook bij laten zitten. Alles kost te veel moeite en dat zou het mij ook niet waard zijn.

Voor alle verhalen over de Spaarbank te Rotterdam klik je gewoon even hieronder:

Klik hier voor de overige verhalen over de Spaarbank te Rotterdam

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

15 Februari 2005