Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Jubileumreis van Siebel in 1962, deel 2

klik hier om terug te gaan naar deel 1

In Koblenz verlieten we de trein en stapten we over in twee gereserveerde autobussen, die naast het station geparkeerd stonden. De bussen voerden ons door een prachtig landschap door het dal van de rivier de Lahn.
Tijdens de rit kregen we een hotelkaartje van het Kurhaushotel in Bad Ems met onze naam, kamernummer en etage erop. In de bus hoorden we voor het eerst het Siebel-lied zingen, gecomponeerd door mevrouw van Overbeek,waarover later méér

Om kwart over één hadden we ons reisdoel bereikt. De bussen stopten voor het Kurhaus Hotel in Bad Ems. De heer en mevrouw A.Siebel sr begroetten het gezelschap bij de ingang. Het werd voor velen een blij weerzien. Wij hadden ons van het hotel veel voorgesteld, maar dat het zo'n groot en mooi hotel zou zijn had niemand verwacht.Het was groot en groots. Je had haast een fiets nodig om van de ene zaal naar de andere te gaan
Onze kamers waren paleisjes gelijk. Sommigen moesten wel even in de lange hotelgangen naar hun kamers zoeken, maar binnen een kwartier na aankomst was, op twee kamers na, ieder onderdak. Die twee kamers moesten nog worden klaargemaakt en konden eerst na de lunch worden betrokken

Na aankomst van de bussen was de heer Engelfriet met zes ongehuwde mannen naar hotel Balzer gegaan op drie minuten gaans van het Kurhaus gelegen. De bokken moesten nu eenmaal van de schapen gescheiden worden

Nadat we ons op de kamer een beetje opgeknapt hadden, begaven we ons naar de eetzaal op de eerste etage, waar we de lunch zouden gebruiken
Tegen twee uur zat iedereen aan tafel en kregen we deze lunch voorgeschoteld: soep, filetsteak met doperwtjes en pommes frites, cassata-ijs en nog koffie toe
We dronken er een glaasje Rijnwijn, bier of appelsap bij

Tijdens de lunch werd het woord gevoerd door de heer A.Siebel sr, die allen hartelijk verwelkomde en lof bracht aan zijn zoons voor de organisatie van de reis
Daarna was het woord aan mijnheer Aart, die allen prettige dagen toewenste, die een mooie herinnering zullen blijven aan ons 50-jarig jubileum
Daarna uitte hij zijn vreugde over het feit, dat de oprichter van het bedrijf en zijn vrouw deze dag in goede gezondheid mochten beleven en wenste beiden nog vele jaren toe om de groei en bloei van de zaak te mogen meemaken
Naast blijdschap is er ook droefheid
Op gevoelige wijze werd het overlijden van de nestor onder de medewerkers, de heer W.J.Urbanus herdacht

Het ogenblik stilte, dat staande werd betracht, was indrukwekkend

Mijnheer Aart vervolgde:
Op het reisprogramma staat voor vanmiddag vermeld: boottochtje naar Nassau
Nassau is de geboorteplaats van het voorgeslacht van onze koningin

Hij stelde voor een telegram te sturen vanuit Nassau met de volgende inhoud:

"Aan Hare Majesteit Koningin Juliana,
"Paleis Soestdijk,
"Nederland

"Directie en Personeel Siebel, Juwelier-Horloger te Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, op jubileumreis wegens 50-jarig bestaan van het bedrijf, zenden Uwe Majesteit vanuit Nassau, Duitsland, hartelijke gelukwensen met Uw verjaardag."

Allen stemden met dit telegram in door staande het Wilhelmus te zingen
Het werd een machtige demonstratie

Op 8 mei ontvingen wij uit Soestdijk het volgende telegram:

"Aan Directie en Personeel Siebel,
"Lange Poten 11,
"Den Haag.


"H.M.de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden hebben mij verzocht U hun vriendelijke dank over te brengen voor Uw gelukwensen ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest"
"Jonkvr.Roelle, Particulier Secretaresse H.M "

Vervolgens zei mijnheer Aart: "Toen we een paar jaar geleden bij mijn broer in Voorschoten over het 50-jarig jubileum praatten, stelden mevrouw Jenny Siebel voor en reisje langs de Rijn te maken"
Helaas kan zij wegens langdurige ziekte niet aanwezig zijn
Besloten werd haar het volgende telegram te zenden:

"Deelnemers van Siebel jubileumreis groeten U hartelijk vanuit Bad Ems en wensen U een voorspoedig algeheel herstel"

Ook dit telegram werd met krachtig applaus onderstreept
Tenslotte kwam er een prettige "zakelijke"mededeling:
In Nassau is geen gelegenheid, die het grote gezelschap in haar geheel op de thee kan ontvangen. Daarom krijgt ieder 10 D.Mark voor vertering.Het voorstel werd met gejuich ontvangen. De heren Gunters en Van Heukelum zorgden voor de distributie van het stapeltje bankbiljetten

siebelboekbootklaarvoorhotel

klik hier om verder te gaan naar deel 3

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

14 December 2001