Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De grote brand bij Van Reeuwijk

27 april 1929

Zaterdagavond even over half elf is in de magazijnen van de N.V. Piet van Reeuwijk, een welbekende meubelhandel aan de Kipstraat 11 -27, een geweldige brand uitgebroken, zo groot en zo geweldig, dat men in de gedachten terug moet gaan tot de
brand in de Kistenfabriek der firma Van der Lugt aan de Prins Hendrikkade, welke op 3 november 1902 begon, om een vergelijking mogelijk te maken.

Kort na het uitbreken van de brand reeds tekende zich tegen de donkere avondhemel een ontzettende vuurgloed af, terwijl een enorme vonkenregen, welke tot ver in de stad neerdaalde, voor de duizenden en nog eens duizenden nieuwsgierigen als het ware een vuurbaken op de weg naar het terrein van de brand was.

De brand nam zo snel in omvang toe, dat de heer Van Reeuwijk zich amper met zijn vrouw en drie kinderen van zijn woning in het linkerbovengedeelte van zijn magazijn in veiligheid kon brengen. De brand is vermoedelijk ontstaan in een monsterkamer naast het kantoor in de buurt van het schakelbord.
De heer Van Reeuwijk heeft namelijk verklaard, dat toen hij op de waarschuwing van voorbijgangers, die de brand ontdekt hadden - de magazijnen waren reeds gesloten - beneden kwam, hij het vuur op de bedoelde plaats zag woeden.

Steeds verder woekerde het vuur in de grote magazijnruimte voort, waartoe de inrichting in een vierhonderdtal toonkamers met houten tussenruimten niet weinig meewerkte. Vak na vak werd aangetast en toen vrijwel onmiddellijk na de ontdekking van het vuur spuit 9 met de brandspuitmeester, de heer P. A. van der Leek, voor het brandende pand verscheen - de spuit was op eigen gelegenheid uitgerukt - werd er door de heer P. H. Wijtemans, die met spuit 11 hem vrijwel op de voet volgde, onmiddellijk order gegeven om "groot alarm" te maken.

Over de omliggende daken poogden de moedige spuitgasten het vuur in te sluiten, doch zij moesten hier en daar wijken. Aan de zijde der Schoutensteeg, - rechts van de magazijnen gelegen - hadden pijpleiders zich op het dak genesteld en hoewel de vlammen hun af en toe om de oren sloegen, hielden zij moedig stand.
In hun heldhaftige pogingen werden zij spoedig gesteund door enige stralen van een der motorspuiten, welke een soort van watergordijn maakten in genoemde steeg, waardoor een overslaan naar de zijde der Goudse Wagenstraat kon worden voorkomen.

reeuwijkbrand

Al spoedig was het duidelijk, dat van een redden der panden gelegen aan de Bredestraat geen sprake kon zijn. Steeds zwaarder werden de rookkolommen, welke zich uit de ramen der bedreigde huizen persten, en zo snel mogelijk werden alle maatregelen genomen om ook daar de strijd aan te binden.

Links en rechts werd bij een 25-tal gezinnen de woning ontruimd. Niemand was daar verzekerd. Rappe gasten spoedden zich in de panden en zo snel mogelijk werden de inboedels in veiligheid gebracht. Dat hierbij wel eens het een en ander sneuvelde, laat zich begrijpen zodat de aan de geredde goederen toegebrachte schade niet gering zal zijn.

Het eerst sloegen de vlammen - dit was om 11 uur 40 - uit de derde verdieping van het pand 32, het meest rechtse van enkele huizen die bij de firma Van Reeuwijk als opslagplaats in gebruik waren.

Daarna volgden in een ommezien de panden 30, 28, 26 en 20, die alle met grote voorraden stoelen en meubels gevuld waren.

Het pand 20 - een vroegere school - weerstond het langst het vuur, doch eindelijk moest ook dit er aan geloven.

Om 11 uur 45 - wel een bewijs van de snelle voortwoekenng van het vuur - was het voor de brandende panden haast niet meer uit te houden van de vuurgloed en moesten de pijpleiders links en rechts uitbuigen en hun stralen schuin op de vlammen richten. Tijdens de brand werd de telefonische communicatie met de wijk, waarin de brand woedde, ernstig gestoord doordat op het dak van de brandende voormalige openbare school in pand 20, een daar geplaatste telefoontoren instortte.

Daar de brand maar niet in hevigheid wilde minderen, werden ook enige drijvende stoombrandspuiten, welke in de Nieuwehaven ligplaats hadden genomen in werking gesteld. Achtereenvolgens werden van de drijvende stoombrandspuiten Havendienst II twee stralen, III één en IV twee stralen in werking gesteld, hoewel men als de consequentie daarvan het gehele verkeer door de Oostmolenstraat, het Groenendaal, de Valkensteeg en over de Hoogstraat moest stopzetten.

Met ruim 250 meter slang werden de stralen naar de bedreigde gedeelten gevoerd, zodat op een bepaald moment niet minder dan 47 stralen aan de blussing deelnamen.

Door deze buitengewone krachtsinspanning is het tenslotte gelukt de brand tot de panden in gebruik van de firma Van Reeuwijk te beperken. Steeds nauwer werd de vlammenzee ingesloten en eindelijk ging een zucht van verlichting op bij hen die met de bevelvoering waren belast, de brand minderde in hevigheid.
Op zoek naar nog meer verhalen uit de Pers anno 1860 - 1940 ? Klik dan maar vlug HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

19 December 2003