Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Op de verjaardag van mijn vader moest ik in dienst

En toen begon het grote balen.....

Augustus 1962 ben ik weer aan het werk gegaan bij de bank. Ik had ook al weer promotie gemaakt en was overgeplaatst naar de effectenafdeling portefeuille. Op deze afdeling moest je allemaal handmatig de effecten van cliënten deponeren in hun effectendepots of lichten in verband met verkoop.
Het was zeer interessant werk, maar wat bleek……….. Op een gegeven moment zaten mijn handen en armen onder de uitslag. Onze huisarts Radder vertelde mij, dat dit exceem was. Hij vroeg mij wat voor werk ik deed.
Na mijn uitleg vertelde hij, dat alle effecten een bepaalde stof bevatte, waar ik wellicht niet tegen kon. Met mijn vorige functie aan de kas kreeg ik veel geld door mijn handen en dit is nooit een probleem geweest. Nou, kun je met geld ook direkt meer dan effecten, dat heb ik later nog veel beter geleerd trouwens.

Op de bank was dit niet zo'n probleem. Er was werk in overvloed, dus ik kon gaan werken op de giroafdeling, zoals dit toen heette, nu heet dat binnenlands betalingsverkeer. Ook dat was weer zo'n drukke en grote afdeling, waar zo'n 50 man werkzaam was. Later zal ik nog wel vertellen, wat voor werk dit was. Hou jullie nog even in spanning......

Inmiddels was het oktober 1962 geworden en op de avond van 17 oktober 1962 kwam ik 's avonds om 18:00 uur thuis en lag er weer een brief voor mij van de Gemeente Rotterdam, waarin mij werd medegedeeld, dat ik al op 28 november 1962 (nota bene de verjaardag van mijn vader!!!) moest opkomen voor militaire dienst om mijn dienstplicht te vervullen.

Nou, dat kwam ongelukkig uit, want ik was nog in september 1962 aan een snelcursus praktijkdiploma boekhouden begonnen en zou in december 1962 hiervoor examen doen. En volgens de vooraankondiging had ik begrepen, dat ik pas in 1963 in dienst moest.

Vader zou dit voor mij regelen en bellen met het
stadhuis om uitstel voor mij te regelen tot in ieder geval januari 1963.

Maar helaas, daar kwam niets van in. Men bleek manschappen tekort te komen en zodoende was men gaan schuiven. Het was immers de tijd van de koude oorlog en de Berlijnse Muur was inmiddels gebouwd en dus moest er een groot leger zijn. Over de zgn Berlijn maatregel later meer. Er zat voor mij dus niets anders op, om per 28 november 1962 naar militaire dienst te gaan.

Op kantoor werd alles geregeld en na mijn diensttijd kon ik gewoon weer in dienst van de bank terug komen.

Al met al toch een hele belevenis in huize Engelfriet, maar vooral voor mij. Mijn studie moest ik afbreken en in mijn diensttijd is hier nooit meer van gekomen.

En dan nu weer van die dokumenten waar onze site, dankzij Hans, beroemd om is :

oproeptotinlijvingtekst1

De Dienstplicht Oproeping Ter Inlijving dd 28 november 1962, pagina 1

oproeptotinlijvingtekst2

De Dienstplicht Oproeping Ter Inlijving dd 28 november 1962, pagina 2

oproeptotinlijvingtekst3

De Kostwinnersvergoeding

Bestemd voor de Verwanten van de opgeroepe

Aad heeft dit alles minitieus bestudeerd en was verrukt over het taalgebruik en natuurlijk ook de inhoud, uniek zoo'n broer die dit allemaal heeft bewaard en nu iedereen hiervan laat meegenieten.........

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

9 Mei 2002