Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Van Ommoord naar het Oostplein

Hans Engelfriet vertelt over onze rondrit ....

Een telefoontje van mijn broer Aad, die mij vertelde, dat hij er zin in had om met eventuele ge´nteresseerden op zaterdag 28 oktober 2000 een rit door Rotterdam te gaan maken en dan naar die plekken, die voor moeder Alie belangrijk zijn geweest, maar ook voor ons, die in vele jaren niet op bepaalde plekken in Rotterdam zijn geweest. Hij verzocht mij ook om hierover verder na te denken. Nu, ik behoefde niet lang te denken, want ik ben hier altijd enthousiast voor.
Zo nu en dan heb ik de afgelopen jaren wel eens een rit door Rotterdam gemaakt en hier ook veel gelopen. Welnu, aan de hand van de Falkplankaart van Rotterdam ben ik maar eens aan het puzzelen gegaan. Na wat kleine wijzigingen op verzoek, zijn wij dus op zaterdagmiddag 28 oktober 2000 op stap gegaan.
's Morgens was het slecht weer, maar, na later bleek, was het 's middags goed weer om er op uit te trekken, het was in ieder geval droog. Tussen 12.15 uur en 12.30 uur arriveerden de deelnemers aan de te maken rit t.w. mijn broer Aad met zijn zonen Arnoud en Richard en mijn zus Aline met haar zoon Thomas. Na wat gegeten en gedronken te hebben, begonnen wij om ca. 13.20 uur aan onze rit en wij hadden afgesproken, dat wij vooralsnog de rit zouden volgen volgens mijn uitgezette route.

Mijn moeder weet zeer veel over allerlei plekken, waar wij langs zouden komen, dus via neef Richard hadden wij Alie uitgerust met een dictafoon, zodat zij ongeveer 90 minuten kon inpraten en dat heeft zij gedaan! Veel punten voor verhalen, en dat steeds onderbroken door opmerkingen in de trant van:

hè, jongens wat gezellig, moeten we gauw nog eens doen

en daar houden we ons aan!

Wij zijn dus gestart vanaf het adres van mijn moeder in Rotterdam-Ommoord. Aan het einde van de Nieuwe Ommoordseweg bij de afslag President Rooseveltweg is een patatkraam gevestigd onder de naam Calimero en verder een vestiging van de Edah. Deze bedrijven zijn altijd voor onze kinderen vroeger herkenningspunten geweest want dan gingen wij naar opa en oma.

Sedert een aantal maanden is de President Rooseveltweg een voorrangsweg geworden, dus ik moet hier altijd nog aan wennen. Bij de stoplichten bij de kruising Prins Alexanderlaan gaan wij rechtsaf. Aan de linkerkant rijdt de metro; wij gaan dan het viaduct onderdoor van de A20 en rechts vinden wij het grote gebouw van het Zadkine college.
Bij de kruising Hoofdweg moeten wij wachten voor de stoplichten (zoals altijd). Aan de linkerzijde vinden wij het winkelcentrum Oosterhof. Maar wij rijden nu rechtsaf de Hoofdweg op.

Deze weg was vroeger een belangrijke weg: eigenlijk de toenmalige rijksweg naar Gouda. Aan de linkerzijde van deze weg zien wij, dat dit gedeelte van de grens Alexanderpolder bijna geheel is/wordt volgebouwd met bedrijfspanden, vooral accountants-adviesbureaus en computerbedrijven. Aan de rechterzijde zijn hoofdzakelijk autobedrijven en bouwmarkten gevestigd.

Vlakbij de afslag A20 richting van Brienenoordbrug vinden wij veel autosloperijen; een bekende is die van Lubbers, niet te verwarren met Ruud Lubbers, alhoewel, je weet het maar nooit, het is immers niet zo ver van Kralingen!!.

Wij komen nu aan in de Bosdreef, deze gaat door het Kralingse Bos. Aan het begin van de Bosdreef zien wij rechts het grote sorteerpunt van PTT-post. Vooral hier niet te hard rijden. Het is hier een weg, waar maximum 70km gereden mag worden en hier wordt veel gecontroleerd!!

Nadat wij de Bosdreef hebben verlaten, komen wij weer in de bewoonde wereld en naderen de wijk Crooswijk en komen uit op de Boezemweg. In dit gedeelte van Crooswijk is veel gerenoveerd, maar dan wel in oude stijl. Hoewel wij hier niet geweest zijn, herinner ik mij de Wandeloordstraat en ook de 2e Reserve Boezemdwarsstraat. Een zeer hechte volksbuurt vroeger en nu waarschijnlijk ook nog.

Aan de rechterkant passeren wij nu de Tamboerstraat en de Pijperstraat. De Pijperstraat was vroeger een belangrijke straat naar het noorden van Rotterdam via tramlijn 22. Aan de linkerzijde van de Boezemstraat was vroeger het abattoir gevestigd. Dit bedrijf is helemaal verdwenen. Het enige, wat ons hier nog aan herinnerd is de naam van die straat nl. Slachthuisstraat.

Wij vervolgen onze route op de Boezemstraat en zien dan rechts de Boezemsingel met de kerk van de Geref.Gemeente. Aan het einde van die singel zien wij rechts van ons een heel apart gebouwtje het zgn. lijkenhuis, wat in vroegere jaren veelvuldig werd gebruikt. Wij komen nu aan bij de kruising Goudse Rijweg.
Aan de linkerkant was vroeger de monumentale Koninginnekerk gevestigd. Dit was ooit een geschenk van twee dames aan de Ned.Herv.Gemeente van Rotterdam. Maar helaas, onderhoud bleek financieel onbetaalbaar, vandaar dat dit gebouw ondanks de vele protesten van destijds gesloopt is. In deze kerk vonden vroeger ook de concerten plaats voor de
Rotterdamse schooljeugd onder leiding van de bekende Eduard Flipse.


Als wij nu rechtdoor de Goudse Rijweg verder inrijden, herinnert niets ons nu meer aan de wekelijkse veemarkt, welke elke dinsdag werd gehouden. Vlakbij is nog wel de Veemarktstraat als enige herinnering over. Op de hoek Goudse Rijweg/Boezemstraat was vroeger ook nog gevestigd een kantoor van De Twentsche Bank N.V., bij welke bank ik sedert 1960 in dienst was. Ik moest daar vaak heen vanuit het hoofdkantoor Blaak 28 met een geldkoffer op de fiets om geld te brengen. Het ging toen al vaak om bedragen van meer dan f. 50.000,00 tot f. 100.000,00. Er leek geen gevaar en je deed dit gewoon.

Ik herinner mij nog, dat het op een dag erg glad was. Het had geijzeld, dus het was een hele onderneming. Alles ging goed tot vlakbij de veemarkt. En ja hoor, daar ging ik toch onderuit, met het gevolg, dat ik een gat in mijn broek had. De geldkoffer snel afgegeven op het kantoor Goudse Rijweg en weer terug naar de Blaak. Ik liet duidelijk zien, wat er gebeurd was. Maar de hoofdkassier trok zich hier niets van aan en zei alleen maar tegen mij: "dan moet je maar uitkijken !!!".

Wij rijden nog steeds rechtdoor in de Boezemstraat en aan de linkerkant zien wij nu een kerkgebouw, dat vroeger toebehoorde aan de Geref.Kerk (synodaal). Aangezien het kerkbezoek steeds maar minder werd is dit gebouw in de loop der jaren verkocht aan de Pinkstergemeente "Kom en Zie". Aan de zijkant van die kerk zijn grote borden gehangen met reclame voor die kerk. Heel bekend zijn de wekelijkse tv uitzendingen op zondag via tv Rijnmond.

Wij komen nu aan het einde van de Boezemstraat op het Oostplein, in vroegere jaren bekend van de molen, welke helaas door brand is verloren gegaan. Linksachter zien wij nog net een gedeelte van de Oostzeedijk. Daar staat nog steeds een leuk monumentaal pand van de ABN AMRO Bank (v/h Amro). Hoewel dit maar een bijkantoor is, is het pand schitterend van architectuur.

Maar helaas, wat zien wij: ook dit pand blijkt leeg te zijn en te koop. Hopelijk wordt het gekocht door een eigenaar, die in ieder geval dit toch historische gebouw aan de buitenkant in tact wil laten.

oostpleinamrohalvemolenFamiliewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

19 Januari 2001