Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Een vleugje cultuur

Hans Engelfriet denkt er nog wel eens aan terug ....

Aan cultuur ontbrak het mij ook niet in de jaren 50. Vanuit de Juliana van Stolbergschool werd toch heel wat georganiseerd.

Vaak gingen wij naar een filmlokaal in Rotterdam-West aan de Rsener Manszstraat. Veel natuurfilms en andere bezienswaardige dingen werden getoond en na afloop werd er vaak over nagepraat, wat weer leidde tot mooie opstellen.

Ook musea werden bezocht.. Ik herinner mij nog goed de vele rondleidingen in het museum Boymans, zoals dat museum toen heette. Wij kregen allemaal een soort vissersstoeltje mee en moesten dat het hele museum meesjouwen. Over alles en nog wat kregen wij uitleg en wij maar weer opstellen maken. Groot is mijn herinnering nog aan de grote Rembrandt tentoonstelling begin 1956.

Ook aan concerten werd gedaan. Regelmatig gingen wij , lopend natuurlijk, naar de Koninginnekerk.


Daar speelde het orkest onder leiding van de beroemde Eduard Flipse. Van de stukken, die gespeeld werden, kregen wij uitgebreid uitleg. Jammer, dat Eduard Flipse meermalen moest aftikken, want er waren jongelui, die hier niets aan vonden en regelmatig te luidruchtig waren.En dan tenslotte niet te vergeten : de bezoeken aan het museum van land -en volkenkunde aan de Maaskade.

Mijn ouders stonden hier altijd achter en vonden het leuk, dat via school dit alles werd georganiseerd. Enmaal kwamen zij echter in de problemen. Er zou een afscheidsfeest worden gegeven door de Politie, omdat wij ook als verkeersbrigadiers van school gingen. Dit feest werd gegeven in bioscoop Arena aan de Kruiskade. Ik was mij natuurlijk van niets bewust en ging ervan uit, dat ik daar naar toe ging. Maar voor mijn ouders lag dit anders.

Het woord :" bioscoop" werd gelijk gesteld met het vertonen van slechte films en dat kon niet. Nu werden er op dat feest helemaal geen films gedraaid, maar mijn ouders hadden het hier toch moeilijk mee. Uiteindelijk werd dit op school besproken en aldaar kreeg men te horen, hoe dit feest er uit zou gaan zien. De Politiekapel speelde muziek, er waren acrobaten, een goochelaar enz.enz. Gerust kwamen mijn ouders thuis en ik kreeg toestemming om naar het afscheidsfeest te gaan en het was heel leuk!!!.

Over "bioscoop"gesproken!!. Aan de Coolsingel was een Cineac gevestigd, waar altijd het nieuws draaide en waar ook altijd, vooral in de vakantie, een film van "de Dikke en de Dunne"draaide of een andere lachfilm. Daar mochten wij wel naar toe. Dit was volgens mijn ouders geen echte bioscoop, want de Cineac was anders!!.

Na de Cineac ging ik ook nog veel op de Coolsingel kijken naar de poppenkast met spannende verhalen. Ik weet de weg nog goed, want het was vr de winkel van C & A ,ook op de Coolsingel.

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....

Terug naar de top

Last update :

4 Januari 2008