Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Via de Noordsingel en de 2e Jerichostraat terug naar Ommoord

Hans Engelfriet vertelt over onze rondrit ....we gaan via de Noordsingel en de 2e Jerichostraat terug naar Ommoord

Wij nemen node afscheid van het Pijnackerplein met alle bekende punten, vooral voor moeder en vervolgen onze rit.

Wij rijden nog éénmaal het Pijnackerplein rond, dan linksaf de Benthuizerstraat in en dan rechtsaf de Gerard Scholtenstraat in. Deze straat is gedeeltelijk vernieuwd. Het is nog steeds een donkere straat met veel bomen.
Aan de rechterkant passeren wij de Aelewijn Florisstraat. Alles is daar nieuw en ook daar herinnert ons niets meer aan vroeger. Maar aan het einde van de Gerard Scholtenstraat rechts vinden wij nog een uniek pand.

Dit was vroeger een bejaardentehuis uitsluitend voor mannen. Het draagt de fraaie naam :

Heilige Geest Huis

Het fraaie pand met mooie gevel en de naamsvermelding van eind jaren 1800 staat er nog steeds en hopelijk gaat dit nooit verloren!!!.

heiligegeesthuis

Het Heilige Geest Huis

kapel

De zendingskapel tegenover het Heilige Geesthuis in de Gerard Scholtenstraat

(met dank aan
Gerard Martens)

Wij zijn nu weer aangekomen op de kruising Bergweg en gaan linksaf. Het is hier flink druk, maar wij zetten door!

Wij passeren weer rechts de Rodenrijselaan en verder links van de Bergweg passeren wij de Bleiswijkstraat en de Bergstraat, die ook gedeeltelijke zijn vernieuwd.

Wij gaan nu linksaf de Noordsingel op. Hier lijkt nog niets veranderd. Aan de overkant van de Noordsingel zien wij het prachtige voormalige gebouw van de Arrondissementsrechtbank, thans in gebruik door de Raad voor de Kinderbescherming met daarachter de gevangenis.
En dus maar even die prachtige foto (met tekst) van Alex uit zijn verhaal Het Gerechtsgebouw en de Strafgevangenis, in oktober 2000

Een frontaaltje van de ingangspartij van het Gerechtsbeouw en de Strafgevangenis. Toch wel indrukwekkend, hoor: "Wie hier niet als vriend naar binnen huppelt, wordt er zo weer uit geknuppeld."Daarvoor het monument voor de gevallenen uit WO II.

Van de site van Alex (zie zijn verhaal Het Vliegermonument aan de Noordsingel, in oktober 2000) weer het onderstaande :

Het hieronder afgebeelde gedenkteken vind je aan de oostzijde van de Noordsingel, vlak bij de ingang van de arrondissementsrechtbank. Het werd opgericht door een groep Noordsingelbewoners en gedenkt de bemanning van een Engelse bommenwerper die hier in de Tweede Wereldoorlog neerstortte. Zij zagen kans, hun vliegtuig zo te manoevreren dat het niet op de huizen terecht kwam, maar in de singel. Het was hun laatste daad.

De dubbele tekst luidt:

In grateful memory of the men of the R.A.F. who gave their lives for the freedom of the Netherlands

In dankbare herinnering aan de mannen van de R.A.F. die hun leven gaven voor de vrijheid der Nederlanden

geschenk van Noordsingel bewoners


Van de jaren vijftig herinneren zowel Hans als Aad zich nog hier de jaarlijkse 4 mei herdenkingen

Meer over het ontstaan van dit monument kun je vinden in dit verhaal:

Het ontstaan van de WOII oorlogsmonumenten van Rotterdam

Wij passeren het karakteristieke bruggetje over de Noordsingel, hetgeen leidt naar de Burg.Roosstraat, waar vroeger ook een postkantoor aanwezig was, helaas is van het postkantoor niets meer over.

houtenbruggetjenoordsingel

Over dit bruggetje liep Alie in haar verhaal De Industrieschool in de Bentheimdwarsstraat, in 1932 , met die schitterende oude foto's weer van Alex......

Aan het einde van de Noordsingel zien wij aan onze linkerkant het pand waar vroeger de Spaarbank was gevestigd en waar alle leden van het gezin Engelfriet driftig spaarden via spaarbankboekjes. Ook hebben wij nog een aardig uitzicht op het Noordplein met de vroegere markt.

Wij verlaten nu de Noordsingel en gaan linksaf de Heer Bokelweg op. Links passeren wij de Rembrandtstraat en de Erasmusstraat, waar ook veel vernieuwd is. Wij komen dan op het Noordplein, waar niet veel is veranderd.

Wij gaan rechtsaf de brug over. Links voor ons zien wij nog net de gebouwen van de vroegere Heineken fabrieken.
Midden in de jaren 1950 was het drinkwater eens niet goed en moesten wij flessen gezuiverd drinkwater gaan halen bij de Heineken fabrieken.

Wij willen nu eigenlijk over de brug weer linksaf de Crooswijksesingel op, maar helaas deze straat is geheel afgesloten voor het verkeer en is een fietspad geworden. Dan maar rechtdoor de Jonker Fransstraat in en dan linksaf de Admiraal de Ruyterkade op. Via vele omwegen, wij herkennen hier niets meer, komen wij toch terecht op de Goudse Rijweg. Links was vroeger de Koninginnekerk, die helaas is gesloopt.


Wij rijden over de brug van de Boezem rechtdoor naar de Goudse Rijweg met links de Sophiakade,Sophiastraat,Ommoordsestraat en rechts de Vredenoordkade, de Wollefoppenstraat, Ketenstraat en Schenkeloord. In de jaren '50 was dit niet zo'n goede buurt in mijn herinnering. Nu is dit veranderd door veel nieuwbouw.

Aan het einde van de Goudse Rijweg slaan wij linksaf de Vlietlaan is. Aan onze rechterzijde zien wij nog net de Frits Ruysstraat. Maar wij rijden in de Vlietlaan en passeren weldra de vroegere halte (sectiegrens) van tramlijn 16-17 en 22. Ook is hier nog steeds gevestigd de bekende Rotterdamse ijzerwarenzaak van Breur.

Aan het einde van de Vlietlaan, waarvan het eerste gedeelte eigenlijk Vlietkade heet, passeren wij links de vernieuwde Berkelstraat. Wij gaan echter rechtsaf en komen dan op de Oudedijk. Ook hier lijkt alles nog hetzelfde.

Aan de linkerzijde de Ramlehweg, waar het aan het einde van deze weg het Libanonlyceum was en nog steeds is gevestigd?, alsmede de karakteristieke Palestinastraat met nog steeds de mooie oude pandjes met de torentjes.

Wij rijden nog een eindje door en passeren dan het hoge pand waar vroeger een zus van pa heeft gewoond. Helemaal boven drie hoog!!. Hiernaast was vroeger de gasfabriek gevestigd. Nu al jaren afgebroken en de grond is inmiddels gereinigd. Wij gaan nu linksaf en komen dan in de vroegere en ook nu nog statige donkere Jericholaan.

Ons volgend doel is de 2e Jerichostraat, maar zoals vroeger kun je er nu niet meer komen. Wij moeten doorrijden tot de Kralingse Plaslaan, dan rechtsaf en dan weer rechtsaf de Wildeveenstraat in en komen dan in de 2e Jerichostraat. Wij stoppen vlakbij nummer 11. In dit huis, nog steeds zoals vroeger, heeft jarenlang de familie Engelfriet (opa en oma) gewoond. Beneden hebben ook jarenlang tante Lena en oom Wijnand gewoond. Toen hun dochter werd geboren zijn zij verhuisd.
Op de bovenverdieping van nr. 11 woonde de familie van Loo, eigenaar van het pand.

Ook hier praten wij nog wat met de huidige bewoner, want ook hij is verwonderd ineens zoveel mensen voor de deur te zien, want de rest van de straat is uitgestorven.

Vroeger waren op de hoek Wildeveenstraat de tennisbanen gevestigd. Hier werkte oom Theo (de oudste broer van pa). Wij gingen hier vaak tennisballen zoeken.'s Winters was dit een ijsbaan.
Het pand 2e Jerichostraat 11 is nu één pand, zoals de meeste panden hier, wordt ons verteld door de bewoner. Ook de leuke gevels zijn er nog. Ook hier lijkt of de tijd toch heeft stilgestaan.

2e Jerichostraat

Wij zijn aan het einde van onze rondreis gekomen. Het is ook al ruim 17.30 uur, dus wij zijn al ca. 4 uur in de weer geweest. Wij gaan nu weer richting Ommoord.

Via de Jericholaan gaan wij rechtdoor naar de Kralingse Plaslaan, linksaf en rijden dan op de Boezemlaan. Wij gaan dan weer rechtsaf de Bosdreef op. Voorbij het benzinestation en niet harder rijden dan 70 km, gaan wij bij de stoplichten linksaf de Terbregseweg op en dan volgen wij de weg rechtsaf de President Rooseveltweg op.

En zo komen wij dan weer tegen 18.00 uur op het huisadres waar moeder Alie nu al woont sedert 1969.
Voldaan wordt uitgestapt en weldra zit moeder weer op haar vertrouwde leesplekje op de bank, maar wel voldaan, zo te zien.

moeder Alie op bank

...........met naast haar op de bank twee boeken over de geschiedenins van Rotterdam..........

We kregen de volgende reaktie:

Schenkeloord moet Schinkelstraat zijn en aan de rechterkant is ook nog de Catharinastraat.

Ik ben in 1938 in deze buurt geboren en heb er gewoond tot 1962.

Wij woonden boven een paardenstal waar de paarden van molen De Noord stonden. Mijn opa reed op een van die wagens en verzorgde verder de paarden. Later is dit een kaaspakhuis geworden. Als de kazen omgedraaid werden, stonk dat erger dan die paardenstal.

De trams reden aan de rechterkant vlak langs de stoep en als er een fiets voor bleef rijden dan was er vertraging.
Aan de linkerkant kwamen de trams van de Vlietlaan af en konden ook niet zo hard rijden. Het waren trams met een open balkon, dus overal sprongen er nog mensen op (zelf ook wel gedaan). Dat was afgelopen met de nieuwe gesloten trams.

Zomaar een paar herinneringen die al schrijvend boven komen.

Jullie in ieder geval bedankt voor jullie fijne website.

Groeten uit Rotterdam Liskwartier,

Cocky

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 Mei 2007