Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

In 1780 deed iemand een greep in de kas van R. Mees en Zoonen

Op onze site hebben wij al het een en ander over de oudste Bankier van Rotterdam, de firma R. Mees en Zoonen :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Mees en klik op ENTER

rudolfmeespt

Rudolf Mees

Directeur van 1753 - 1802

LINK

Zijn vader, Gregorius Mees, introduceerde het familie motto

I despise all pomp and parade

Wil men zich een beeld vormen van het kantoorleven rond 1780, dan zal men zich een klein lokaal dienen voor te stellen waar in één ruimte de patroon met een aantal bedienden huisde. De toon was boven alles gemoedelijk. De patroons deden heel veel zelf en de hele geschiedenis door treft men ontboezemingen aan van de firmanten over de mate, waarin zij werkzaamheden kunnen delegeren. Hun verantwoordelijkheidsbesef heeft hen in dit opzicht voor grote problemen gesteld.

Dat dit gevoel voor verantwoordelijkheid niet misplaatst was, blijkt uit het verhaal van de kantoorbediende die in 1780 op een dag niet op zijn werk verscheen. Zijn moeder meldde hem ziek, maar op de een of andere manier wekte dit argwaan en terecht: al spoedig bleek dat de man er vandoor was met 1500 gouden rijders.
Hoewel Rudolf Mees vreesde dat er niet veel aan te doen was en derhalve het plan opvatte er een verliespost van te maken, drong zijn kantoorchef aan op vervolging.

Spoedig bleek dat de man naar Duitsland was gevlucht. Gerechtsdienaren reisden naar Kleef en wisten de man met vrijwel het complete bedrag in een koets te zetten.

De moeder echter was het gezelschap naar Duitsland gevolgd en wist de plaatselijke bevolking in Kleef er van te overtuigen dat haar zoon, die katholiek was, om zijn religie door de Hollanders werd vervolgd.
De koets werd aangehouden, de gerechtsdienaren zwaar mishandeld en de man werd bevrijd. Gelukkig werd de koets met het bedrag zonder verdere perikelen in Rotterdam teruggezien; de mishandeling van de gerechtsdienaren zal echter wel een verhoging van de beloning in de hand hebben gewerkt.

Klik hier voor de overige verhalen over R. Mees en Zoonen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

14 Januari 2004