Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Hans' herinneringen aan zijn vader Piet

Postzegels van Meneer Aart

Natuurlijk zijn er nog meer namen uit het Siebel reisverslag, die goede herinneringen bij mij oproepen zoals de heer A.Siebel jr oftewel Meneer Aart Siebel, zoals hij altijd genoemd wilde worden. Hij was één van de eigenaren van dit bedrijf en tezamen met zijn broer Bas, vormden zij de directie van dit bedrijf. Later zou de structuur gewijzigd worden.

Het bleek, dat de heer Aart Siebel een verwoed postzegelverzamelaar was. Via mijn vader had hij vernomen, dat ook ik al een aardige verzameling had opgebouwd. Klik maar even op deze
link.

Nu, echte filatelisten zijn altijd geïnteresseerd in elkaars verzamelingen (ook nu nog!!). En zo kon het gebeuren, dat de heer Aart Siebel zo medio jaren '50 via mijn vader een afspraak had gemaakt om bij ons thuis in de Willebrordusstraat naar mijn verzameling te komen kijken. Nu, jullie begrijpen, dat dat een hele belevenis was.
De heer Siebel nam ruim de tijd om mijn gehele verzameling te bekijken. En intussen noteerde hij het één en ander. Regelmatig vroeg hij: "Waarom heb je die niet?" Nu, ik kon hier niet altijd antwoord op geven, maar ik wist wel, dat de toen nog ontbrekende postzegels zeker niet de goedkoopste waren.
Dat wist ik natuurlijk van mijn wekelijkse handel op de postzegelmarkt. En dan met het zakgeld van f. 1,00 per week kwam je niet ver.

Na heel mijn verzameling serieus bekeken te hebben, zei hij, dat hij eens zou kijken, wat hij voor mij kon doen. Nu, de andere avond kwam vader thuis met een grote verrassing voor mij. Een flink aantal postzegels had hij van de heer Siebel voor mij gekregen: ik was de koning te rijk!!. Tot op de dag van vandaag, weet ik nog steeds één serie, die ik van de heer Siebel heb ontvangen. Het betreft een postfrisse serie uit 1950 met als motto: "Kerken in oorlogstijd" (catalogusnrs. 556 t/m 560) met een huidige waarde ad € 95,00 ( f. 209,35). De andere postzegels, die ik van hem gekregen heb, weet ik niet allemaal meer, behalve nog één postzegel t.w. catalogusnr. 2, een postzegel van Koning Willem III uit 1852 met een huidige waarde ad € 27,50 ( ca f. 60,00).

En nu hoop ik wel, dat ik niet weer allemaal emielen krijg met de vraag of ze te koop zijn, het antwoord hierop is

NEEN .......... en ook niet tegen een aantrekkelijk bod
.

Ook vanaf die jaren tot zeker in de jaren '70 moest ik voor hem alle Nederlandse nieuw uitgegeven postzegels in blokvorm (4 stuks) op het postkantoor voor hem kopen. Zelf regelde hij dit voor zijn Zwitserse verzameling in Zwitserland.

Helaas ben ik nooit in de gelegenheid geweest om zijn verzamelingen te kunnen bekijken; ook niet toen hij nog in Rotterdam woonde aan de Karel Doormanstraat.

kareldoormanansicht


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

15 December 2001