Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Waar kwamen de eerste leerlingen vandaan en hoe hoog was het schoolgeld
Liep Aad tegen een boek op waarin deze foto stond.... wel uit 1951, maar Aad herkende er meteen een aantal van. Uit welk boek ?

Van Zorg en Zegen
1901 - 1951
Gedenkboek 1e Chr. HBS
Rotterdam

gaan we op deze en andere pagina's uit voorlezen op onze site

lerarenhbs

College van leraren der Chr. H.B.S. in 1951

Nieuwgierig hoe al die leraren heetten, klik dan even op deze
Reunie HBS link, misschien even zoeken, maar de bovenstaande foto staat er ook in en daaronder....

eersteklashbs1901

Eerste klasse van leerlingen der Chr. HBS in 1901

De schoolbevolking van de eerste jaren vertoonde een zeer heterogeen karakter, wat de herkomst betrof. Tot aan 1913 toe waren de echte Rotterdammers in de minderheid bij de buitenleerlingen en onder de Rotterdammers waren er ook, die vanuit het Overmaasse elke morgen een hele reis hadden te maken naar de Jonkerfransstraat.
De trein bracht leerlingen aan uit de richting Delft, Vlaardingen en Dordrecht; de beruchte tram voerde ze aan van de eilanden; boten zorgden voor de leerlingen langs de oevers van Lek en Noord. Er bleef in de stad toch nog een wandeling over, die voor de eilanders vanaf de Rosestraat nog heel wat tijd nam.

Maar niet alleen uit de naaste omgeving der stad of de verder afgelegen steden en dorpen in de omtrek kwamen de leerlingen in die eerste jaren. Bijna alle provinciŽn in het vaderland hebben in die jaren hun aandeel in de bezetting geleverd. Zelfs BelgiŽ werkte mee.

Het schoolgeld was f 100,- (voor kinderen van buiten aanvankelijk f 80,-) een luttel bedrag in de ogen van die ouders, die nu enkele honderden harde guldens als schoolgeld moeten betalen, maar voor die tijd was het bedrag toch wel zů hoog, dat alleen kinderen uit gegoede gezinnen de school konden bezoeken, daar toch ook voor de boeken en andere benodigdheden een aanmerkelijk bedrag vereist werd.
Dit verklaart ook een verschijnsel, dat opvalt, als men nagaat, waar de leerlingen na geslaagd eindexamen bleven. Het blijkt, dat de grote meerderheid de studie voortzette aan een inrichting van hoger onderwijs. Dit is eigenlijk zo gebleven tot ongeveer 1920, toen een andere schoolgeldheffing de school meer toegankelijk maakte voor minder bemiddelde kringen.

De school was in dit opzicht meer een school van voorbereidend hoger onderwijs, maar vervulde haar taak van school voor middelbaar onderwijs dan toch nog voor de talrijke leerlingen, die de school tussentijds verlieten, omdat het onderwijs te zwaar werd of omdat ze overgingen naar een zeevaartschool, een landbouwschool of technische school.

Klik hier voor de overige HBS Henegouwerplein verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

25 Januari 2003