Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Als huidig fungerend stamhoofd ben ik dus ooit begonnen als voorzitter

In eerdere verhalen heb ik al geschreven, dat de kerk in ons gezin altijd een grote plaats had. Sedert onze verhuizing naar Overschie, kerkten wij ook daar.

overschiedorpstraatf19

LINK

Overschiesche Dorpsstraat met rechts nog net de ingang van de Rotterdamsche Rijweg

volgens Aad was de ingang van het zaaltje ter hoogte van die witte muur rechtsachteraan

Het zaaltje achter het café aan de Overschiese Dorpsstraat hadden wij inmiddels verlaten en wij hadden onze intrek genomen in het verenigingsgebouw aan de Oranjestraat.

overschieoranjestrf35

Het Vereenigingsgebouw aan de Oranjejestraat

Nu, vanaf het begin was het ons al duidelijk, dat er binnen deze kerk eigenlijk niets voor de jeugd was geregeld. En hoewel de gemeente maar klein was, was er toch relatief veel jeugd omdat er veel grote gezinnen waren. Ook mijn vader zag dit probleem wel.
Tezamen met dhr. Pors heeft hij er mede voor gezorgd, dat er een jeugdvereniging werd opgericht. De oprichtingsvergadering vond nog plaats in het zaaltje achter het toneel van het café aan de Overschiese Dorpsstraat. De ruimte werd ook gebruikt als consistorie. Het was daar erg vuil en rommelig, zodat al spoedig werd besloten de vergaderingen te verplaatsen naar huize Engelfriet of Pors. En zo vergaderden wij een tijdje aan huis.
Er werd een heus bestuur gekozen en ik vond het allemaal prachtig. Nu moest er ook nog verder invulling worden gegeven aan de vereniging, zoals het houden van onderwerpen en dergelijke.
Tijdens de oprichtingsvergadering hield ik als eerste een onderwerp. Het was een bijbels onderwerp uit Handelingen 8: 26-40 ( De kamerling uit Morenland). Later werden er ook andere onderwerpen behandeld van algemene aard. Al met al een heel leerzame periode, waar je vooral goed leerde debatteren.
Ook had de vereniging een heuse naam t.w. Jeugdvereniging Rehoboth. Statuten werden opgesteld en uitgetypt op de schrijfmachine van mijn vader en uiteindelijk goedgekeurd door de kerkenraad.

Mijn vader en ook dhr. Pors zagen dat het met de vereniging allemaal wel goed ging en dat zo langzamerhand de tijd was aangebroken, dat zij zich moesten terugtrekken onder het motto: de jeugdvereniging moet door de jeugd zelf gerund worden. Ook hadden zij zelf nog een enkele maal een jaarvergadering georganiseerd. Maar uiteindelijk stapten zij op en met goed vinden van alle leden werd ik gekozen tot voorzitter.

Ik stak er veel tijd en energie in om alle vergaderingen goed voor te bereiden, maar ik heb het altijd heel leerzaam gevonden. Ook mijn eerste jaarvergadering moest ik organiseren. Deze werd toen nog gehouden in de bovenzaal van het verenigingsgebouw aan de Oranjestraat. Ik organiseerde van alles: zoals een nieuw alternatief reglement voor het toelaten van een nieuw lid en het samenstellen van een echte quiz.
Ook werd tijdens deze jaarvergadering officieel afscheid genomen van de oprichters van deze vereniging, waaronder mijn vader. Op die vergadering nodigden wij ook altijd familie uit. Op de laatste foto zie je links in het midden Aad nog gezellig praten met Opa Engelfriet, 't is wel effe zoeken, maar het loont de moeite : Aadje zit links aan tafel, met z'n gezicht naar Opa toe, ja die jongen met die appendage...

Klas 3 in 1958. (LINK) Rechts meester Sprokkereef (?) en links de concierge, waarvan Aad zich de naam ook al niet voor de geest kan halen. Je herkent, tussen haakjes, Aad aan de bril. Hij is de enige met een dergelijke appendage. Toen hij die bril voor het eerst had, ontdekte hij dat er in de kerk voorin een bord hing, waarop stond wat de gemeente moest zingen. Voordien had hij zich wel altijd afgevraagd: "hoe weet iedereen toch wat ze moeten zingen?"


het zal nog wel steeds dezelfde bril zijn geweest....

Opa Johannes Engelfriet

Onze Opa Johannes Engelfriet

En nu nog die fraaie historische foto's van Hans : SCHITTEREND.....

kerkoversc2

kerkoversc1


Klik hier voor de overige verhalen uit mijn deel IV

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 September 2003