Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Moeder Alie zette even door en toen hadden we een huis !!!

Maar verdere plannen werden nu ook gemaakt. Moeder Engelfriet had ook vele relaties en op gegeven moment kwam het haar ter ore, dat er een huis vrij kwam in de Meidoornstraat 12a in het oude noorden van Rotterdam.
Wij gingen ogenblikkelijk op onderzoek uit en spoedig werd deze woning aan ons toegewezen.

Het bleek om een benedenwoning te gaan, die verhuurd werd onder de huurwaarde, zoals dat toen werd genoemd. De huur bedroeg ongeveer f. 10,50 per week.

Nu, alle hens aan dek om het huis zo spoedig mogelijk bewoonbaar te maken. En dat is allemaal gelukt. Mijn eerste klus was het opnieuw betegelen van het toilet, ik zal dit nooit vergeten en zal het ook nooit meer doen dus !! Daarna verven, behangen en weet ik nog wat meer. In al deze werkzaamheden hadden wij een enorme steun aan moeder, want die was wel wat meer gewend tenslotte.....

Nou gaan we dit verhaal even vergelijken met
dit verhaal, een 100% citaat heet dat: AHA, foutje ontdekt : een huurprijs van f. 10,45 per week wordt ineens ongeveer f. 10,50 per week, waar moet dat heen in deze wereld....

volgens mij heeft Hans de dagafschriften nog bewaard, dus....

Klik hier voor de overige verhalen uit mijn deel IV

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 Oktober 2003