Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het gewone kerstleven nam een aanvang

Na het zo belangrijke moment in ons beider leven, zoals beschreven in dit verhaal, keerde al snel weer de werkelijkheid terug van elke dag.

Ik ging weer werken bij de bank en Lenie ging weer werken bij de Stichting voor Gezondheidszorg en Maatschappelijk Werk.

Ons huis werd verder gecompleteerd en al heel spoedig wisten wij ons daar thuis; voor mij dus weer terug in het Oude Noorden van Rotterdam.

Maar alles moest, zoals altijd, correct worden afgesloten, dus in december 1968 werd iedereen middels een bedankkaartje bedankt voor alle belangstelling bij ons huwelijk.

dankhuwelijkhl

En zo was het inmiddels al december 1968 en woonden wij toen al een paar maanden in de Meidoornstraat, de kamer reeds voorzien van een kerstboom.

leniehanskerst


Klik hier voor de overige verhalen uit mijn deel IV

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

2 Oktober 2003