Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Heb nog alles bewaard van mijn belijdenis

Ik had in de afgelopen tijd ook nog catechisatie gevolgd bij de toenmalige predikant Ds.J.Drenth. Maar deze predikant was inmiddels vertrokken en ik wilde nu toch wel naar de belijdeniscatechisatie. Nu, dat kon ik niet volgen in Overschie, maar met goedvinden van de kerkenraad, mocht ik de belijdeniscatechisatie volgen bij Ds.I.de Bruijne in Rotterdam-Centrum. Dus elke week weer naar de Noordsingel naar de Rehobothkerk, waar ik weer vele vrienden van vroeger ontmoette.

De belijdeniscatechisatie werd afgerond, maar men vond het toch wel aardig, dat ik in de kerkzaal aan de Rotterdamse Rijweg, waar de gemeente inmiddels naar toe was verhuisd, belijdenis zou doen.

kerkzaalbinnen

Citaat uit
dit verhaal uit 2001:

En zo is het ook gebeurd. Maar eerst werd dit aan de gemeente bekend gemaakt. Tegenwoordig worden er tijdens de zondaagse kerkdiensten mededelingenblaadjes verstrekt. Maar in die tijd werd alles voorgelezen als afkondigingen.

Hieronder zie je de originele nog in mijn bezit zijnde getypte afkondigingen van destijds met de mededeling, dat ik uiteindelijk op 9 mei (1965) belijdenis zou afleggen. Ook werd hiervan mededeling gedaan in het inmiddels opgeheven classicale kerkblad "Tot Opbouw" (zie kleine artikeltje).

afkondiging3

afkondiging1

afkondiging2

belijdenis1

En zo werd het dan 9 mei 1965. Ds. I.de Bruijne van Rotterdam-Centrum was bereid gevonden deze dienst in Overschie te leiden.

Na afloop van deze dienst kreeg ik namens de kerkenraad van Overschie het bekende boekje: "De strijd des geloofs", geschreven door de bekende professor L.H.v.d.Meiden uit Apeldoorn. Het boekje is oorspronkelijk geschreven in 1948 en heeft zeer vele jaren dienst gedaan als belijdenisgeschenk namens kerkenraden. Het boekje heeft nog steeds in ereplaats in mijn boekenkast. Ik heb het laatst nog eens door gelezen en ik realiseer mij, dat dit al meer dan 50 jaar geleden werd geschreven. Een boekje voor de tijd van toen, maar ook nog steeds van waarheden, die ook nu nog gelden. Dit boekje werd aan mij uitgereikt met een prachtig geschreven inlegvel.

strijddesgeloofs

De Strijd des Geloofs

L.H. v.d. Meyden

geloofsinleg

En natuurlijk stond hierover weer een artikeltje in het classicale kerkblad "Tot Opbouw".

belijdenis2


Klik hier voor de overige verhalen uit mijn deel IV

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

16 September 2003