Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Gastenboek

Naar beneden 

De Winterhulp tijdens WOII in Overschie

Een pamflet verspreidt in april 1941 :

pamfletwinterhulp

Burgemeester Baumann en zijn staf worden vriendelijk doch dringend verzocht af te treden, zij zijn een aanfluiting van den Nieuwen Geest. Treden zij niet vrijwillig terug, dan kunnen zij op spoedige en afdoende hulp rekenen.

Kortom, een Duits anoniem propaganda pamflet, vooral gericht tegen Burgemeester Baumann :

Citaat uit
dit verhaal :

Citaat uit dit verhaal :

Maar terug naar 1941 :

Op zekere dag wordt de Koningin Juliana Boom op het Saenredamplein omgezaagd. De omwonenden weten met naam en toenaam welke NSB-ers voor deze demonstratie verantwoordelijk zijn. Zij slaan hen voor deze 'heldendaad' in elkaar

Verenigingen om hulp te bieden aan medemensen worden door de Duitsers ontmanteld. Ervoor in de plaats moeten verenigingen komen waarin NSB-leden het voor het zeggen hebben.

In Overschie wordt de Vereniging Vrouwelijke Hulp door de Duitsers lamgelegd. Burgemeester en wethouders krijgen daarop de opdracht een afdeling van de Winterhulp Nederland op te richten.
Na veel touwtrekkerij hoeft aanvankelijk slechts één lid van de NSB in het comité Winterhulp worden opgenomen. Naarmate de greep van de bezetter via de NSB op het comité groter wordt, dalen de opbrengsten van de collectes. De collecte in december 1940 brengt dfl 1468,54 gulden op, in februari 1941 is de opbrengst dfl 536,60 gulden, in juli wordt het comité door de burgemeester weer ontbonden

De NSB doet voor de ontbinding van het comité een aanval op de niet NSB-leden binnen het bestuur ervan. Met Duitse propaganda-methodes wordt een vermeende dronkemanspartij in het Overschiese Gemeentehuis in een anoniem pamflet hiertoe aangegrepen.

De ware gang van zaken is, dat zelfs dorpsgenoten, die in grote nood verkeren, weigeren om hulp van het comité te aanvaarden. Krampachtig houden NSB-leden tot het eind van de oorlog een nieuw door hen opgericht Winterhulp-comité op de been. Tegen het eind van de oorlog wordt "ondergronds" de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers weer in het leven geroepen. Deze organisatie doet vooral kort na de oorlog, als overal nog ontreddering heerst, veel goed werk.

Voor meer verhalen over en foto's van Overschie klik je even HIER

Klik hier als je terug wilt naar het Gastenboek

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

25 Juli 2003