Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Kunnen zwemmen is zalig, niet kunnen zwemmen in Rotterdam is zielig

1931

In een betrekkelijk korten tijd is onze ijverige Maas­stad een respectabel aantal zweminrichtingen rijker gewor­den, die niet weinig bijdragen tot verhooging van het amusementspeil der stad Rotterdam.

Eén van deze is de "Wilgenplas" in Schiebroek. Het zwembad "De Wilgenplas" met zijn turnveld, zijn sportterreinen en al zijn overige attracties wil geen andere pretentie hebben, dan een plekje buiten te zijn, waar iedereen, behalve de "Familie Conventie" welkom is. Geen plezierbedervende bepalingen hier, geen tra­ditioneele wetjes, (behalve de uiteraard strikt nood­zakelijke), maar vrijheid van beweging: vrijheid en nog eens vrijheid.

Een wandelingetje langs de terreinen van dit dorado, 't was Zondagmiddag en warm, bewees mij spoedig, welk een alleszins uitzonderlijke vrijheid men hier aan­treft, een frisch gedoe voor en van ieder, die een open oog heeft voor licht en lucht, water en sport. Hier een groep zwemmers, die elkander de loef trachten af te steken met zweef- en andere duiken van de "Hooge", of die hun kundigheid op de glijbaan demonstreeren, daar een stel turners, die hun capaciteiten op rek­ken en bruggen meten.

Weer verder een clubje jonge­lui, die van een heerlijk (en gratis) zonnebad genieten, ('t was een dag van groote hitte, ik zei het reeds). en tenslotte op het café-terras ranja- en andere vrien­delijke drankjes-slurpende, gebadmantelde menschen­kinderen.

Werkelijk, deze tafereelen ademen vrijheid van op­vatting. Rest mij hieraan nog toe te voegen, dat de Wilgenplas met een autobus vanuit Rotterdam (
Hofplein) gemakkelijk te bereiken is, terwijl voor auto­bezitters een keurige, bewaakte parkeergelegenheid en voor "rijwielisten" een onmetelijke fietsenstalling aan­wezig is.

Maar, zegt gij wellicht, het is mij voor zwemmen in de open lucht al wat te frisch! Geen nood:

Een nuttige attractie, zoowel voor stadgenooten als voor vreemdelingen, is wel een bezoek aan de Over­dekte Zweminrichting, Tuindersstraat 89, waar voor jong en oud gelegenheid is zomer en winter te zwemmen, hetzij op uren voor Dames en Heeren afzon­derlijk, dan wel op uren, bestemd voor familiebad.

Voor niet-zwemmers heeft men toeschouwersplaatsen.

Voor minder goede zwemmers een ondiep gedeelte, van­waar men rustig kan kijken en genieten van mooie sport, wanneer de vele uitstekende zwemmers (sters) w.o. de wereldberoemde Zus Braun en ook de kampioen Leen Korpershoek hun baantjes trekken, van gymnastiek, wanneer de springkampioene Truus Klap­wijk haar volgelingen aanvuurt óók haar prachtige sprongen van lage of hooge plank te maken, van spel door al die meisjes en jongens, die zelfs in de wintermaanden van het heerlijk verwarmde water telkens maar noode afscheid kunnen nemen.

zwemprijzen

Kunnen zwemmen is zalig,
niet kunnen zwemmen in Rotterdam is zielig


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

22 Juni 2004