Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Sporen van de vaderlandse geschiedenis

Bij Uitgeverij Terra Lannoo is verschenen:

Sporen van de vaderlandse geschiedenis


sporenkaft

sporenkaart

Op al deze 125 plaatsen in Nederland werden sporen van de vaderlandse geschiedenis gevonden

In het boek Sporen van de vaderlandse geschiedenis worden 125 gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis onder de aandacht gebracht en in hun historische context geplaatst.

Sporen van de vaderlandse geschiedenis laat zien wáár ze hebben plaatsgevonden en wat er nog zichtbaar is.

Uit elk tijdvak en alle regio's zijn representatieve voorbeelden gekozen: van de prehistorische vuursteenmijn tot de capitulatie in Hotel De Wereld, van de landarbeidersstaking in Oost-Groningen tot de gebombardeerde Westkappelse Zeedijk in Zeeland.

Wat is er nog te zien van de slag op de Mookerhei, Jan van Schaffelaar, de Februaristaking, Schokland, Aletta Jacobs, de Opstand der Braven, etc.

Mede door de fraaie foto's komt onze vaderlandse geschiedenis weer tot leven. Aangevuld met een link en een boekverwijzing voor nog meer informatie.

Uiteraard is aan Sporen van de vaderlandse geschiedenis een zeer uitvoerige literatuurlijst toegevoegd!

In het buitenland heeft u ze vast wel eens bezocht: de indrukwekkende monumenten ter nagedachtenis aan grootse historische gebeurtenissen. In Nederland zijn de monumenten en gedenkplaatsen aanzienlijk bescheidener. Tot de grootste monumenten behoren de piramide van Austerlitz en het Belgenmonument in Amersfoort.

Toch zijn in Nederland nog veel historische plaatsen te vinden die verwijzen naar stukjes vaderlandse geschiedenis. Soms staan ze op de kaart of worden ze met wegwijzers aangegeven. Vaak is het zoeken naar een eenvoudige steen of plaquette. Al met al zijn zeker honderden locaties aan te wijzen.

In het boek Sporen van de vaderlandse geschiedenis zijn de de meest markante bijeengebracht, inklusief de zeer boeiende historische achtergronden.

Geprobeerd is alle relevante tijdvakken aan de orde te laten komen, niet altijd even eenvoudig. De Opstand en de eerste decennia van de Tachtigjarige Oorlog, alsook de Tweede Wereldoorlog kennen voldoende monumenten en locaties om op zich al een boek mee te vullen.

Andere perioden of gebeurtenissen zijn niet of schaars met gedenkplaatsen bedacht.

Ook was de opzet om tot een zo optimaal mogelijke geografische spreiding te komen. Hier geldt bijvoorbeeld dat het centrum van Amsterdam of het Haagse Binnenhof een rijke historie kent met een dito weerslag aan memorabele plaatsen, standbeelden of musea. Ondanks de Hollandse dominantie zijn in de andere gewesten ook immers essentiële bijdragen aan de vaderlandse geschiedenis geleverd.

Beschreven historische plaatsen:

Fotografe Simone Gerard heeft de monumenten en locaties op schitterende wijze in beeld gebracht. Beeld en tekst samen getuigen van de sporen van de vaderlandse geschiedenis. Wie zich verder wil verdiepen, kan dat doen aan de hand van de aanbevolen boektitels, websites of musea.

De auteur Bert Stamkot (Rotterdam, 1952) studeerde nieuwe en theoretische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Bert Stamkot heeft zich sindsdien ingezet voor het bevorderen van lokale geschiedbeoefening en het publiceren daarover.

Sporen van de vaderlandse geschiedenis

Technische gegevensSporen van de vaderlandse geschiedenis


sporenkaft

Alle uitgaven van Uitgeverij Terra Lannoo vindt u op

http://www.terralannoo.nl
Op deze site ook aandacht voor de volgende boeken van Uitgeverij Terra Lannoo:
Op deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website hebben we een aantal prenten gevonden die uitstekend passen bij de bovengenoemde onderwerpen.

Wil je weten in welk verhaal op onze website een van de onderstaande prenten is te vinden, maak dan gebruik van de Search Engine op de homepage:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind Search Engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Erasmus en klik op ENTER
abdijkasteelegmondpt

De Abdij en het Kasteel van Egmond
willem2hoogwoud

28 Januari 1256

Graaf Willem II zakt door het ijs bij Hoogwoud
en wordt vervolgens vermoord door de aansnellende West-Friezen
zoon Floris V ontdekte pas jaren later waar vader Willem II was begraven
wittehaem

De onechte zoon van Floris V, Witte van Haemstede plant de vlag van Holland, de Hollandse Leeuw, op een duin bij.....
Der Vaderen Erf werd gered van de verovering door de Vlamingen
willemivwarns

Graaf Willem IV sneuvelt bij Warns

al dan niet via een pijlschot in het hoofd
Albrecht hield er, zoals zoveel graven en andere edelmannen, een maitresse op na. Op 22 september 1392 liep deze vrouw, Aleid van Poelgeest, over het Buitenhof
Zij werd vergezeld door het hoofd van de hofhouding van Aelbrecht, Willem Cuser. In de buurt van de Haagse Plaats werden Aleid van Poelgeest en Willem Cuser vermoord door de Hoek Hughe die Blote (....). De krassen van de messteken zijn nog te zien op de Haagse Plaats, naast het beeld van Johan de Wit.

aleidpoelgeeststeen

De wraak van Aelbrecht was verschrikkelijk. Diverse kastelen werden belegerd en vervolgens afgebroken. Stenen van kasteel Brederode werden gebruikt bij de uitbreidingen van het Grafelijk kasteel in Den Haag (muren en torens rond het Grafelijk hof, die in de 17e eeuw bijna allemaal weer verdwenen zijn).
photoerasmus2

Desiderius Erasmus Roterodamus
De Beeldenstorm in de Nederlanden begon op 10 augustus 1566 te Steenvoorde, in het Westerkwartier, ten zuiden van de huidige Belgisch-Franse grens. Na een hagenpreek van (ex-monnik) Sebastiaan Matte trokken zijn toehoorders, onder leiding van Jacob de Buysere, naar het klooster van Sint Laurentius om er de beelden stuk te slaan.

beeldenstorm1566

Op 10 augustus 1566 werd het klooster van Sint Laurentius bestormd en van binnen geheel vernield.
Dit was het begin van de beeldenstorm die een maand lang door de Nederlanden zou razen. De interieurs van veel kerken en kloosters werden daarbij vernield. Op 20 augustus zou de beeldenstorm Antwerpen bereiken en erna overslaan naar het Noorden.

Honderden kerken, kloosters, kapellen en hospitalen moesten het ontgelden. In Noord-Nederland bleef de schade over het algemeen beperkt door doeltreffend ingrijpen van de plaatselijke vroedschap, zoals die van Rotterdam.

Honderden kerken en kloosters werden door een vaak uitzinnige menigte verwoest. Sommige predikanten jutten hun volgelingen op en daar waar de vroedschap openlijk of in stilte met het nieuwe geloof hadden gesympatiseerd, was de schade natuurlijk het grootst.
Inname van Den Briel

Inname van Den Briel
 Zuiderzee 11 okt 73

11 oktober 1573

De Spaanse Vloot o.l.v. Bossu wordt verslagen

Bossu wordt gevangen genomen

Over deze Zeeslag op de Zuiderzee kun je in Hoorn o.m. dit lezen:

 bossu tekst

tot eer van haar geslacht tot lof van deze daad
die klampen hem aan boord die weten nog wel raad
hier is een Hoorns hop, daar gaat 't op een vechten
daar ziet men 't ene schip vast aan 't ander hechten
daar ziet men rechte liefde daar doet men onderstant
daar vecht men sonder geld voor 't lieve vaderland
moordwillemzwijger

moordwillemzwijger2

10 Juli 1584

De moord op Willem van Oranje door Balthasar Gerards

balthasar2

Balthasar Gerards

naar waarheid ???
coenopkoningsplein

Standbeeld van Coen in Batavia, tot 1942.....
hugokaft

loevestein

hugostrip

hugo1

hugoboekenkist

hugo2

het jasje wat Hugo de Groot droeg tijdens zijn ontsnapping

nu in het Schielandshuis te zien
pietheyn
riebeeckfonteyn

Het geboortehuis Fonteijn van Jan van Riebeeck in Culemborg

In het gemeentehuis van Culemborg kun je nog steeds het volgende vinden :

jvrschi

Jan van Riebeeck

raamstadhuisriebeeck

Een raam in het stadhuis van Culemborg
ruytermonument

Grafmonument Michiel de Ruyter

In de Nieuwe Kerk van Amsterdam
1672dewit

moorddewitt

tongteen

Een burgemeester van Amsterdam bewaarde, gedroogd in zout,
de tong van Johan de Witt en de grote teen van Cornelis de Witt,
als souvenier....
In juni 1787 kwam de aanleiding tot de omslag, nu de Orangistische contra-revolutie genoemd. Wilhelmina wilde terug naar Den Haag en werd bij Goejanverwellesluis door een vrijkorps tegengehouden :

goejansluis

Niet alleen de aanhouding was een belediging, maar zeker ook de manier waarop : met getrokken sabels, drinkend en rokend in de buurt komen van een Pruisische Prinses, een nicht van Frederik de Grote. Ongevraagd een stoel aanschuiven om de Prinses gezelschap te houden. Het hoorde allemaal niet in die tijd !!!

Alleen wordt wel vermoed dat de bovenstaande beledigingen niet echt zoo hebben plaatsgevonden, het is waarschijnlijk door de Orangisten verzonnen ???
In een brief die Wilhelmina aan de Staten van Holland schreef, de nacht na de aanhouding, zij verbleef toen in Schoonhoven op de eerste verdieping van de stadsdoelen, rept zij met geen woord over eventuele beledigingen.
driemanschap

Van boven naar beneden :

Gijsbert Karel van Hogendorp
Leopold Van Limburg Stirum
Adam Francois Jules Armand Van der Duyn van Maasdam
afgescheidenvonnis

Een geldboete van dfl 30,= voor een ongeoorloofde bijeenkomst van Afgescheidenen

Trouwens het woord afsplitsing is op zich al diskutabel, want zij die zich afsplitsten, vonden juist dat de anderen waren afgedwaald van de Enige En Echt Waarachtige Weg

cockpt

Ds. Hendrik de Cock
tilburgoud

Het Oude Paleis van Koning Willem II in Tilburg

In Tilburg aangekomen werd Koning Willem II ernstig ziek en overleed enkele dagen later, op 17 maart 1849 in het Oude Paleis.

tilburgnieuw

Het Nieuwe Paleis van Koning Willem II in Tilburg
calandveerhaven

het Pieter Caland monument aan de Veerkade van Rotterdam
zadkinebeeld


Zadkine, Ossip
Verwoeste stad, 1951
brons, hoogte 2,50 m
Gewapend met alle kennis is het zonder meer aan te bevelen om de herinneringsplaatsen zelf te bezoeken, de sfeer van de locaties te beleven en langs deze weg iets van onze eigen geschiedenis te proeven.

Het kan nuttig zijn om bij een gepland bezoek aan een van de in het boek sporen van de vaderlandse geschiedenis genoemde historische plaatsen van tevoren kontakt op te nemen met Historizon.

Historizon is de enige touroperator in Nederland gespecialiseerd in één- en meerdaagse geschiedenis reizen!


klik hier om direkt naar de Historizon website te gaan

Vandaar dat deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website nauw samenwerkt met Historizon

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

27 Mei 2009