Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De RMI / R.M.I., een van de Melkinrichtingen van Rotterdam

Iedere wat oudere Rotterdammer heeft herinneringen aan de RMI / R.M.I., een van de Melkinrichtingen van Rotterdam. Wat Aad natuurlijk interesseert is de vraag, wanneer is de RMI / R.M.I. opgericht en gelukkig vond hij dit over de RMI / R.M.I., een van de Melkinrichtingen van Rotterdam, geschreven in 1913:

Melk neemt onder de voedingsmiddelen van den mensch een eerste plaats in. Goede, onvervalschte melk bevat alle tot opbouw en instandhouding van het menschelijk organisme noodige voedingsstoffen en behoort bovendien bij de tegenwoordige melk≠prijzen tot de goedkoopste voedingsmiddelen.

Is echter de koemelk onrein gewonnen, afkomstig van ongezonde koeien, of wordt zij later bij de aflevering aan den consument vervalscht of onhygiŽnisch behandeld, zoo gaat hierdoor niet alleen de voedingswaarde belangrijk terug, maar zelfs wordt hŤt gebruik van dergelijke melk een direct gevaar voor de gezondheid van den verbruiker.

In den strijd welke in den loop der laatste 30 jaren tegen slechte en vervalschte melk gestreden is, hebben vooral de goed geleide melkinrichtingen een belangrijke rol gespeeld en de aan≠merkelijke verbetering in kwaliteit van de consumptie-melk gedu≠rende de laatste 20 jaren is voor een goed deel hun werk.

Als een der oudste en grootste melkinrichtingen hier te lande mag ongetwijfeld "De Rotterdamsche Melkinrichting" (RMI / R.M.I.) genoemd worden. In 1879 is de RMI / R.M.I. op zeer bescheiden schaal opgericht, met een personeel van oorspronkelijk slechts 3 man, maar wist zij zich al spoedig, onder de zeer bekwame leiding van haren in 1910 overleden Directeur, den Heer G. C. van der Leck Sr., tot een zaak van beteekenis op te werken, welke, door het afleveren van een uitstekend product in Rotterdam een zeer goeden naam verkreeg.

De waardeering van het publiek voor dit streven naar een prima product bleek uit de van den aanvang af steeds voortdurende uitbreiding, ondanks felle concurrentie van andere melkinrichtingen, welke meenden door het aanbieden van een minderwaardig en daardoor goedkooper product, de oudere zaak te kunnen verdringen.

Zij kwamen hierin echter bedrogen uit en op dit oogenblik heeft de "Rotterdamsche Melkinrichting" (RMI / R.M.I.) zich ontwikkeld tot ťťn van de grootste, zoo niet de grootste, melkinrichting van ons land.

De omvang van het tegenwoordig bedrijf wordt door de volgende gegevens nader geÔllustreerd:

De Vennootschap "Rotterdamsche Melkinrichting" (RMI / R.M.I.) beschikt nu over een kantoorgebouw met laboratorium en afleveringslokaal aan het Noordplein 45, een stoomzuivelfabriek en hygiŽnische melkstal aan den Bergweg, drie afleveringslokalen in het zuiden, oosten en westen van de stad, een boerderij met uitgebreide varkensmesterij in den Prins Alexanderpolder, benevens 21 verkooplokalen door de geheele stad verspreid.

Het personeel bedraagt + 280 personen en de jaarlijksche melkomzet momenteel ca 11 millioen Liter.

Naast volle zoete melk worden nog de navolgende producten in den handel gebracht:

Gepasteuriseerde merk in flesschen, gezondheidsmelk uit de modelstal, room, karnemelk, karnemelk in flesschen, speciaal voor zuigelingenvoeding, Yoghurt, karnemelk met gort, centrifugemelk, boter, diverse kaassoorten en eieren.

Alle producten staan onder scherpe controle, zoowel in eigen laboratorium als ook van scheikundige bureaux.
Hetzelfde geldt voor de boerderijen welke de melk leveren, van welke het vee door de vee-artsen van de Inrichting geregeld worden gecontroleerd.

rmigebouw

De Rotterdamsche Melkinrichting" (RMI / R.M.I.) aan de Bergweg 42 van Rotterdam

rmihal

Het interieur van het afleveringslokaal
van de Rotterdamsche Melkinrichting" (RMI / R.M.I.)
aan het Noordplein 45 van Rotterdam

En vanzelfsprekend hebben we op onze site veel meer over Aurore en de RMI / R.M.I. van Rotterdam:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Aurore en / of RMI / R.M.I.en klik op ENTER

Bijvoorbeeld deze foto's uit
dit verhaal van Hans :

vrijenbansestr1935ro

En natuurlijk ook de scharensliep

Wie niet schreeuwend langs kwamen waren de bakker en de melkboer.

Met de bakker en de melkboer was toch wel iets eigenaardigs mee aan de hand. Deze lieden hadden een vaste klantenkring. Nederland was in die tijd verdeeld in zuilen t.w. rooms katholiek - protestant christelijk en neutraal (hoofdzakelijk socialistisch). Zo ook de melkboeren en de bakkers.
Ik weet het nog goed, welke bakkers en melkboeren op deze wijze werkten: Aurore, R.M.I. en de Vooruitgang, dat waren de bekende namen van die tijd van melkboeren.


ook van Alex...., maar we hebben ook een eigen melkboer hoor....

De namen van de bakkers weet ik niet meer, maar wel dat bakker den Hartigh, gevestigd aan de Gordelweg een bekende bakker was.

bergweg39denhartigh

Nu was men bij ons thuis niet zo zeer gevoelig voor die zuilenindeling. Natuurlijk men las uitsluitend de goed christelijke pers, maar bij aankoop van artikelen en vooral voeding werd toch gekeken naar de prijzen. Bij bakker den Hartigh werd wel brood gekocht en de melkproducten werden naar mijn mening betrokken van de Vooruitgang ( nb. voortkomende uit de socialistische partij, want het was een coŲperatie).

De melkboer heb ik op zaterdag vaak geholpen, waarmee ik zelfs f. 0,25 verdiende voor een middag.

Heel opmerkelijk was het echter wel, dat in de vakantieperiode het "zuilen-idee"ook op vakantie was. Men kocht dan bij die bakker en melkboer, die langs kwam.


kijk da's nou een gezellige melkboer, die zette ons gezin zomaar op de foto, en nog wel voor ons huis in de Willebrordusstraat
We kregen de volgende reaktie met foto van Nellie:

De Coöperatie was een melkfabriek, maar er waren ook enkele supermarkten ( kleine) van net als de Spar, ze werden de Coöp genoemd. Maar het hoofdmenu van de verkoop was zuivel. De concurrent van waar mijn vader werkte, heette Sterovita ( IJsselmonde ), er was ook de RMI ( Oranjeboomstraat ) en de Combinatie. ( Overschie )

Alles is in de jaren, 1963, gefuseerd en werd toen De Melkunie, mijn vader moest toen helemaal op zijn brommertje en zijn fiets naar de Spaanse Polder tussen Overschie en Schiedam, volcontinu diensten draaide hij. Momenteel heet alles nu weer Campina, waarvan mijn moeder nog haar pensioen ontvangt.

Waar de Coöperatie / Coöp zijn fabriek had, heeft mijn vader nooit verteld ( het was maar een kleine fabriek ) en de karnemelk van De Melkunie was toch de lekkerste !!!!!

cooperatierotterdam

50 jaar

1904 - 1954

Coöperatie Rotterdam
Ik vond het hartstikke leuk om te lezen en misschien vindt iemand het leuk om te weten:

In het oude RMI pand aan de Blekerstraat in Rotterdam hebben wij ons onlangs gevestigd met een Reclamebureau. Hoewel... reclamebureau, we noemen het liever een creatieve werkplaats. Vandaar dat we ook spontaan verliefd werden op het oude pand van de RMI. We zijn gevestigd in het bovenste gedeelte van het pand en het onderste gedeelte wordt gebruikt door een galerie.

We hebben wel het gevoel van de RMI in stand willen houden en hebben ons bedrijf daarom The Dairy genoemd, wat staat voor zuivelfabriek.
Als je wilt weten hoe het eruit ziet kijk dan even op

www.thedairy.nl

Groet,

Rogier Oster
Via mijn zoon kreeg ik het verhaal van de RMI. Ik herinner mij die winkels nog goed, maar wij kochten daar niet, het waren winkels van de concurrentie.

Mijn vader L.A. Castelein (1901-1992) werkte jaren bij de Vooruitgang, Walenburgerweg.
Hij was daar chef van het kantoor en kocht ook in, wat tijdens de oorlog uitstekend van pas kwam omdat hij de melkleverende boeren goed kende.
De bakkerij was gevestigd aan de Binnenweg, en ik herinner mij dat wij midden in oorlogstijd wel eens koekjes kregen, die stiekum door een employť bij ons thuis werden gebracht.
De Cooperatie had ook enige winkels waar kaas en vleeswaren werden verkocht.

Succes met je onderneming!

Greta Castelein

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

13 Mei 2005