Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Wat kwam er allemaal aan de deur

Hans Engelfriet verbaast zich er nog over ....


voor zover wij ons kunnen herinneren kwam dit in ONZE Willebrordusstraat nooit voor

Naast de diverse winkels in die tijd, werden brood en melkproducten ook veel aan huis bezorgd. De bakker en de melkboer waren bekende figuren in die tijd.

Ook het vuil, dat werd opgehaald door de vuilnisman ging op een speciale manier. Men kwam op gezette tijden de straten door en dan werd er gerateld en geschreeuwd, dat binnen een halfuur het huisvuil werd opgehaald. Later kregen wij vuilnisbakken.

Ook de schillenboer met paard en wagen kwam regelmatig langs. Hij maakte zich ook bekend door hard te schreeuwen. Dat deed trouwens iedereen in die tijd, die wat wilde verkopen. De bloemenman, de ijscoman, de visman en om oude kleding op te ruimen: de lorrenboer.

vrijenbansestr1935ro

En natuurlijk ook de scharensliep

Wie niet schreeuwend langs kwamen waren de bakker en de melkboer.

Met de bakker en de melkboer was toch wel iets eigenaardigs mee aan de hand. Deze lieden hadden een vaste klantenkring. Nederland was in die tijd verdeeld in zuilen t.w. rooms katholiek - protestant christelijk en neutraal (hoofdzakelijk socialistisch). Zo ook de melkboeren en de bakkers.
Ik weet het nog goed, welke bakkers en melkboeren op deze wijze werkten: Aurore, R.M.I. en de Vooruitgang, dat waren de bekende namen van die tijd van melkboeren.


maar we hebben ook een eigen melkboer hoor....

De namen van de bakkers weet ik niet meer, maar wel dat bakker den Hartigh, gevestigd aan de Gordelweg een bekende bakker was.

Milou Ulrich had nog de volgende naam van een bakker: ik weet nog een Rotterdamse bakker en wel bakkerij Ulrich (van mijn grootvader en overgrootvader!)

bergweg39denhartigh

Nu was men bij ons thuis niet zo zeer gevoelig voor die zuilenindeling. Natuurlijk men las uitsluitend de goed christelijke pers, maar bij aankoop van artikelen en vooral voeding werd toch gekeken naar de prijzen. Bij bakker den Hartigh werd wel brood gekocht en de melkproducten werden naar mijn mening betrokken van de Vooruitgang ( nb. voortkomende uit de socialistische partij, want het was een co÷peratie).

De melkboer heb ik op zaterdag vaak geholpen, waarmee ik zelfs f. 0,25 verdiende voor een middag.

Heel opmerkelijk was het echter wel, dat in de vakantieperiode het "zuilen-idee"ook op vakantie was. Men kocht dan bij die bakker en melkboer, die langs kwam.


kijk da's nou een gezellige melkboer, die zette ons gezin zomaar op de foto, en nog wel voor ons huis in de Willebrordusstraat

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

6 Mei 2005