Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over de restauratie van de Groote of St. Laurenskerk van Rotterdam na WOII

De eerste knoop voor het tapijt voor het Koor wordt gelegd

Op een van zijn speurtochten in antiquariaten ergens buiten Rotterdam, liep Aad op tegen een verzameling Mededelingen n.a.v. de restauratie van de Groote of St. Laurenskerk van Rotterdam na WOII, kompleet met een 33-toeren orgelconcert grammofoonplaatje.
Deze bundel mededelingen, geschreven in de jaren '50 en '60 is natuurlijk zeer uniek, zoo uniek dat we er voor onze site wat uit gaan laten zien.

Gecommitteerden tot de zaken der Ned. Hervormde Gemeente te Rotterdam
hebben de eer U het navolgende te berichten

laurensbookmark

Pinksteren 1955

Aan hen die bijdragen voor de restauratie van de Groote of St. Laurenskerk van Rotterdam

Zesde Mededeling over het verloop van de werkzaamheden

De eerste knoop voor het tapijt voor het Koor wordt gelegd

kerklaurensplaat

Een van de laatste prenten verkregen via Gerard Martens

LINK

Het Comité Tapijtactie Grote Kerk. dat zich ten doel gesteld heeft de vervaardiging van een tapijt voor het Koor om dit namens de Rotterdamse vrouwen en meisjes als geschenk aan te bieden, is onlangs met zijn voorbereidingen zover gevorderd, dat tot verwezenlijking van zijn plannen kon worden overgegaan.

In een bijzondere bijeenkomst op 3 Mei j.l. in het Historisch Museum onder leiding van de voorzitster van het Comité, Mevrouw J. Bastenhof-Lauwaars, heeft de ere-voorzitster, Mevrouw Mr. J. M. van Walsum-Quispel, de ceremonie van het leggen van de eerste knoop verricht, daarmede een begin makend met de uitvoering van het voorgenomen werk.

Voor het knopen is in een zaal van het Historisch Museum, het vroegere Schielandshuis, daartoe door de conservatrice Mejuffrouw P. Beijdals met zorg en smaak ingericht, een weef­getouw opgesteld van de Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken N.V. (K.v.T.) te Moordrecht, die tevens, zonodig, voorlichting geeft aan mogelijk "ongeschoolden". Op de medewerking van vele nijvere handen wordt gerekend.

Het ontwerp van het kleed, waarvan de afmetingen 5 m bij 7,5 m bedragen, is gebaseerd op Oosterse motieven en nader door het atelier van genoemde fabriek uitgewerkt. evenals de bijbehorende loper ter breedte van 1.60 m en ter lengte van 18 m. Ongeveer vijftien ver­schillende kleuren worden in beide verwerkt.

laurenskerkzilver001

laurenskerkzilver002

laurenskerkilver003


Klik hier voor de overige verhalen op onze site over de St. Laurenskerk van Rotterdam

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

22 Januari 2005