Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over het College van Collectanten van de Ned. Hervormde Kerk te Rotterdam

collectantenwapen


Je raadt het al misschien, we gaan het hebben over het College van Collectanten die in 1937 het 125-jarig bestaan vierden van, zoals dat toen werd omschreven:


Even voor de goede orde: een diaken collekteerde vroeger niet, dat was niet gepast. Samengevat was de taak van een diaken alleen de zorg voor de juiste uitgifte en beheer van het geld.

Vaste vrijwillige bijdragen waren nog niet ingevoerd, de inkomsten van een kerk kwamen uit de inzamelingen tijdens de kerkdiensten en het verhuren van de zitplaatsen, allemaal onder verantwoording van het College van Collectanten.

Wat we gaan vertellen, komt uit dit zeer zeldzame jubileumboek:

Dit Gedenkboek is gedrukt in het jaar 1936 op de persen van de drukkerij D. van Sijn & Zonen te Rotter­dam, in een oplage van 200 genummerde exemplaren, op mat kunstdruk van de Centrale Papierhandel.
Het is gezet uit de Neuzeit Grotesk.
De portretten zijn ge­teekend door Ir. M. C. A. Meischrle, H. van Sijn, G. Altmann en Mej. A. v. d. Pol.
De kantillustraties zijn geteekend naar oude menu's door N. J. Weeldenburg, de oude kerken door W. P. van Buul.
De reproducties der platen zijn vervaardigd door de clichéfabrieken Wolfshoek en Boelaars.

Ons exemplaar is no. 163.

In welke kerken van de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam organiseerde het College van Collectanten de geldinzamelingen, o.m. in
deze kerken:

kerklaurensplaat

De Laurenskerk

prinsenkerkhoek

De Prinsenkerk

oosterkerkets

De Oosterkerk omstreeks 1850

oosterkerk1933

De Oosterkerk vlak voor de afbraak in 1933

zuiderkerk1863

De Zuiderkerk (1863)

Herbouwd in 1848

Koninginne03

koninginnekerkro

De Koninginnenkerk

Wie konden lid worden van het College van Collectanten ter instandhouding van den Openbaren Eredienst bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam, vanzelfsprekend alleen de wat meer dan bemiddelde Rotterdammer. Veel ex-collectanten kwamen later terecht op bijv. de hogere functies bij de gemeente, de banken etc. We zouden nu zeggen, een old boys network.

Maar men trad ook naar buiten, (alles op eigen rekening): 1x per jaar een gezamenlijk uitstapje, minimaal 1x per jaar een gezamenlijk diner bij een gerenommeerd Rotterdams restaurant of men ging in vol ornaat de straat op, zoals hier in 1925 t.b.v. een actie voor Borculo:

collectantenborculo

31 Augustus 1925, Koninginnendag....

Een afvaardiging van het College van Collectanten collecteert met eigen vervoer

De opbrengst is ten bate van de stormramp van Borculo

Citaat uit dit verhaal van Alie:
De namen van de Heren van het College van Collectanten van de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam van 1854 - 1936

Wat is nu leuker voor al die stamboomonderzoek(st)ers om de naam van je (over)grootvader tegen te komen als lid van het College van Collectanten van de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam. Aad heeft zoiets ook al eens gedaan op zijn eigen site, met heel veel dankbare reakties, al schamen sommigen zich wel voor wat "Opa" ooit in Nederlands-Indië misschien allemaal heeft uitgehaald:

Namen van hen die in de 19e eeuw een Militaire Willemsorde ontvingen

Wel het verzoek, meer dan de onderstaande namen hebben we echt niet, dus a.u.b stuur ons geen emailen of we toevallig meer weten over iemand in de onderstaande lijst met namen van de Heren van het College van Collectanten van de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam van 1854 - 1936:

Trouwens, het wemelt van de bekende Rotterdamse namen, maak eventueel gebruik van onze Search Engine, veel van de bekendste namen, kom je ook tegen elders op onze site:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Mees en klik op ENTERWel het verzoek, meer dan de bovenstaande namen hebben we echt niet, dus a.u.b stuur ons geen emailen of we toevallig meer weten over iemand in de bovenstaande lijst met namen van de Heren van het College van Collectanten van de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam van 1854 - 1936:

Trouwens, het wemelt van de bekende Rotterdamse namen, maak eventueel gebruik van onze Search Engine, veel van de bekendste namen, kom je ook tegen elders op onze site:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Mees en klik op ENTER


Uiteraard hebben we nog meer verhalen over het College van Collectanten,
klik voor de overige verhalen over het College van Collectanten, op de onderstaande Kerkelijke Link:

Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

22 November 2005