Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Zingende kinderen

De originele foto's waren helaas erg klein en erg wazig

zingendekinderen

'k Heb Zeeuwse Mossele

Zingende kinderen, ziedaar wel ongeveer het mooiste wat men zich denken kan. Als de klare en onschuldige stemmen opengaan, als bloemen in den morgen, dan is het ons of de gouden zon plots stralen komt door een dikke, grijze wolk. We krijgen, als we naar zoo*n zingend koor van kinderen luisteren, weer levensmoed en levensvreugd. Weemoed en weifeling verdwijnen in ons gemoed en maken plaats voor opgewektheid en durf. De heldere kinderstemmen schenken ons geluk en maken ons tot betere menschen. Uit die sterke stemmetjes spreken wilskracht, durf en blijheid, dingen, die wij, groote menschen, gebruiken kunnen in het "wereldje" van thans.

Is het dan wonder, dat men in vele plaatsen kinderkoren vormde en onder deskundige leiders stelde ? Die leiders moeten den kleinen de zangtechniek bijbrengen, wat niet gemakkelijk is, en tevens het gevoel voor muzikale schoonheid.
Zij moeten de kinderen het lied leeren liefhebben, het lied, dat hen in 't latere leven kan geleiden, het lied, dat de al te zware zorgen verdrijft. Zij moeten van hen zingende, dus "betere" menschen maken.

In Rotterdam en omgeving, ja, in geheel Zuid-Holland, wordt gelukkig veel gezongen, k door de kinderen. Noemen we in de Maasstad b.v. de groote koren :

Kinderkoor Feijenoord, Kinderkoor Toonkunst en De Kleine Stem West.

Eerstgemelde twee koren staan onder leiding van Piet 't Hart, "West" onder Ko Maas

Op Woensdag en Zaterdag wordt ijverig gerepeteerd en die repetities hebben we eens meegemaakt

Van de Putsche Straat trokken we, met reporterbloc en camera, naarde Eendrachtstraat, vandaar naar de De Bruinstraat, in 't Westen Overal werden we met groot enthousiasme ontvangen en menigmaal hoorden we de vraag : "Komen we nu ook in 't Groot Rotterdam" te staan ? Het antwoord op die dringende vraag ziet men op deze pagina, welke enkele treffende kieken brengen van onze zingende kinderen, in de groote koren, onder toegewijde en bekwame leiding.

kinderkoor

Het Kinderkoor Toonkunst (dirigent Piet van 't Hart)
zal weldra het lied, met volle borst, inzetten


Op zoek naar nog meer verhalen uit het weekblad Groot-Rotterdam ? Klik dan maar vlug
HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

12 Oktober 2002