Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Daverend door de straten, de bedrijfsautomobielen

De originele foto's waren helaas erg klein en erg wazig

Men kan zich Rotterdam moeilijk meer voorstellen zonder de bedri|fsauto's, de daverende wagens door de straten, de mechanische groot-vervoermiddelen.

Eens was de sleeperswagen daar heerschend, de platte, ratelende wagen met de trappelende, brieschende paarden ervoor. Zij waren een lust om te zien en gaven een goed beeld van de transportstad. Hoe langer hoe meer moesten zij echter plaats maken voor het moderne vervoermiddel van vrachtauto of tractor.

Stelt u zich maar eens op bi| een druk verkeerspunt onzer groote stad, daar zult U zien dat Rotterdam letterlijk wemelt van de bedrijfsauto's. die jagen en "snorren" langs straten en wegen. Snel, we zouden haast schrijven "norsch" gaat het op het doel af, in tempo-tempo.

De kloeke chauffeurs moeten wel meester zijn over hun machtige vehikels. We spraken zoo'n "boom" van een chauffeur, zoo'n man zonder zenuwen, kalm en beheerscht, het echte type van den vrijen Nederlander, over zi|n interessante werk. "Ja, mijnheer," zie die ferme vent, ,.'t valt vooral in het begin niet mee, te moeten rijden met zoo'n reuzenwagen. Maar het wordt routine en je raakt er rustig aan gewend "

En we dachten, dat zij wel een bijzonder vermogen moeten hebben, deze menschen, om te manoeuvreeren met deze kolossen. Men moet sturen met stevige hand en koel hoofd en een zuiver ,,schattalent" hebben, b.v. bi| het nemen van bochten op nauwe rijwegen.

automobiel

Een van die kolossen welke wi| hier afbeelden (van de firma v. d Schuyt) is de grootste van Nederland. Deze en andere transportfirma's maken al meer en meer gebruik van Dieselmotoren, daar die zeer economisch zijn en ook andere voordelen hebben.

Naast de zeer groote vehikels zijn er in alle afmetingen en velerlei vormen. Men ziet reuzen en dwergen, elegante en plompe bedrijfsauto's. Ze vliegen langs de wegen. omringd door tallooze luxe wagentjes. Samen vullen ze als 't ware straten en wegen, pleinen en kaden en ze geven een karakteristiek beeld van onzen haastigen en mechanischen. toch zoo interessanten tijd.
Op zoek naar nog meer verhalen uit het weekblad Groot-Rotterdam ? Klik dan maar vlug
HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

12 November 2002