Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het pokkenbriefje

Alie hoort nog de brievenbus klepperen ....

Het is 1926 en wij woonden nog steeds in de Hondiusstraat.

In de maand mei brengt de post een brief geadresseerd aan "De ouders van Aaltje Boogaard"

Moe raapt de brief op en zegt :

O, meisje dat is een mooie brief, als Pa thuiskomt, maakt hij (!) de brief open en dan zal hij vertellen wat er in staat. Misschien mag jij wel naar de grooten school!!
Want je bent haast jarig op 28 juli en dan word je zes jaar.


O, echt waar Moe ? Dan ben ik ook groot!!

Moe beaamde alles.

Kom we zetten de brief op de schoorsteen, bij de klok, ziet Pa hem gelijk als hij thuis komt uit school!

Ik kan die brief nog zoo goed voor me halen, een gele envelop, ik keek steeds of of de brief er nog stond natuurlijk!!
Mijn ideaal was altijd "groot" zijn. Zeker omdat ik de jongste was ??

Ik hoorde de sleutel in het slot en riep tegen Moe :

Daar is Pa !!

En ja hoor, het was Pa, hij zei :

wat staat daar nu bij de klok......Deze brief gaan wij eens even openmaken en lezen en kom jij maar eens even op Pa's knie zitten.

Moe kwam er ook bij zitten, die wilde ook graag luisteren wat Pa zou gaan voorlezen

Pa nam zijn zakmesje en daar werd de brief mee open gemaakt. en ja hoor, Pa las het voor :

Daar uw dochtertje Aaltje 28 juli de leeftijd van zes jaar zal bereiken,
is zij voor de Nederlandsche wet leerplichtig.
Dit houdt in dat zij ingeent moet worden voor de pokken.
U wordt aangeraden dit voor 1 juli te laten doen,
daarna krijgt U het bewijs dat Uw dochtertje ingeent is
en met dit bewijs kunt U Uw dochter opgeven aan de Lageren School.

U heeft vrijen keuze.


Dit briefje werd vroeger Pokkenbriefje genoemd. Dus zonder pokkenbriefje niet naar school, dus dat moest gebeuren!!

De inenting werd gratis gedaan en het was op het Achterklooster. Nu zouden we zeggen, dit is een Medisch Centrum, maar dat begrip kende men toen nog niet. In de oorlog is het verbrand, want het was in de stad....

Pa en Moe feliciteerden mij, wat was ik toch een groten meid geworden.

Moe zei, we gaan samen naar het Achterklooster en als jij een groten meid bent, krijg je van ons wat moois!

Meteen vroeg ik

gaan we dan morgen al ??

Maar Moe zei

Neen, we gaan volgende week.

En zoo brak de dag aan dat de inenting gedaan zou worden. En wat denken jullie, ik kreeg van Pa en Moe een popje, een negerpopje, nog wel!!

Wat was ik gelukkig en de pop mocht mee, fijn hè ?


We kwamen in het gebouw, in de rij wachten op je beurt en toen zei Moe

nu is het onzen beurt, kom maar mee.....

Ik weet het nog zoo goed, die Dokter nam een pen en maakte 5 diepen krassen op mijn linkerarm.
Het bloedde erg, maar daar gaf ik niet om, want nu ging ik naar de Groten School.

Toen wilde hij ook mijn popje inenten, maar dat mocht niet van me, hoor...


Het pokkenbriefje werd vroeger op de school waar je zat, bewaard, ging je naar een andere school, kreeg je het pokkenbriefje mee, voor de volgende school.

Het inenten was gebeurd en natuurlijk weer naar huis loopen.........

Ik ben door iedereen geprezen en Moe zette thee en we kregen allemaal 2 kaakjes bij ons kopje thee.

Het was echt gezellig, hoor !!


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

26 Januari 2001