Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De pinda mannetjes

De originele foto's waren helaas erg klein en erg wazig

pindamannetjes

Waar komen toch opeens al die pinda-mannetjes vandaan, vraagt men thans in hl ons land, want in bijna alle steden en ook reeds in de groote dorpen ziet men de onbeweeglijke, gele mannetjes staan, op verschillende punten, in hun sjofele kleeding en met de groote trommels vol suikerpinda's.

In Rotterdam zullen de meesten daar wel een antwoord op weten te geven.

Deze geheimzinnige mannetjes waren voorheen schepelingen, die op de groote en kleinere stoomers hun bescheiden diensten verrichtten.

Nu zijn ze, als zoovelen, zonder werk en ze passen geheel in het beeld der malaise, waar onze kinderen en kindskinderen nog van spreken zullen!

Op hoeken van straten en pleinen, bij drukke winkels en openbare instellingen, staan of hurken de stille, tevreden mannetjes, die zoo weinig behoeften schijnen te hebben.

Uren kunnen ze leunen en hangen, in koude en regen, zoodat men haast medelijden met hen zou krijgen, maar men voelt zoo, dat ze op medelijden minder gesteld zijn. Liever hebben ze, dat men zoo*n zoet koekje koopt, voor de kinderen; dan komt er ineens beweging in het levende en sobere "standbeeld" en soms plooit een zachte lach den zwijgzamen mond, als hij de kleinen het lekkers aangeeft.

Men heeft wel beweerd, dat die pinda-koekjes zouden vervaardigd worden in bekende fabrieken deslands.

Wij gelooven niet, dat zulks juist is. We meenen zeker te weten, dat het anders gaat.

Vanuit Katendrecht zijn het eerst de zwermen pinda-mannetjes over stad en land gekomen. In die bekende Rotterdamsche Chineezenwijk hebben wij dan ook nog eens een kijkje genomen.
De mannen huizen daar veelal in groepen b.v. van tien.
Zoo'n groepje vormt dan een firma in 't klein in pindakoekjes.
Men koopt in, o.a. bij den winkel, waarvan u hier de afbeelding ziet.
Voorts worden de pinda's van den bast ontdaan, erna de bereiding : het koken der suiker, de vermenging met pinda, het platstrijken en afsnijden, enz. plaats vindt. Alles wordt zindelijk gereed gemaakt. Men kan dan ook gerust zoo'n koekje koopen. Er is immers bovendien nog de gemeentelijke controle.

Wij, voor ons, denken, dat de pinda-mannetjes bij een opleving der vaart wel weer geleidelijk zullen verdwijnen. Kunnen ze thans wel bestaan ? Er zijn, naar we vernamen, vereenigingen in ons land, die zich hun lot in zoover aantrekken, dat voor kleeding en huisvesting, althans gedeeltelijk, gezorgd wordt.

Voorts hebben de Chineesjes blijkbaar weinig behoeften. Met wat rijst en soms een stukje wild schijnen ze al tevreden te zijn Als wij nu van zoo'n "pinda-pinda-roeper" nog eens een "tabletje" afnemen, dat toch, volgens zijn eentonige mededeeling, zoo "lek-ka-lekka" is, helpen we ook hem weer door de slechte tijden heen, tijden, die alleen hierin misschien goed zijn, dat zij edele gevoelens bij ons wakker roepen van steunverleening en naastenliefde, k ten behoeve der bescheiden en niet onsympathieke "gele broeders"

En natuurlijk voegen we daar dan nog aan toe, het staat op diverse plekken op onze site :


Op zoek naar nog meer verhalen uit het weekblad Groot-Rotterdam ? Klik dan maar vlug
HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 November 2002