Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het slachten van kippen op de waranda.......

Alie weet nog goed hoe ze schrok ....(niet van die ezelsoren van de foto, Aad toch, maar van die ene kip....)

Alie met ouders

Alie met haar ouders voor het plantsoen op het Pijnackerplein (1939)

Na het Bombardement van 1940, waarbij een hoop is verwoest, werden op het Pijnackerplein Noodwinkels gebouwd. Was wel gezellig hoor.

Het begon zoo, de eerste winkel was een cafe, er werd al meteen na de opening aardig wat "gebruikt". Ik herinner mij ook nog een kaaswinkel en nog veel meer andere winkeltjes.

Ook was er dinsdag 's morgens een kippenmarkt, al vroeg hoorde je het tokken van de kippen. Als de markt was afgelopen om 12 uur, werd het plein weer keurig aangeveegd.

Mijn Vader kocht er ook wel eens een paar kippen, maar hij moest ze dan zelf slachten, dat deed hij op de waranda, waar mijn Moeder niet zoo blij mee was, zij en ik konden immers alles weer schoonmaken.

Boogert, (zo noemde mijn Moeder mijn Vader) wat heb je nou weer gedaan !

Maar wat ik nog erger vond was dat mijn Vader op een keer riep: Alie, de kop is er af, je kunt komen!!

Ik naar buiten met de schoonmaakspullen en net toen ik om de hoek kwam, sloeg mijn Vader de kop eraf (gatsie!) en die kip liep nog even rond ook, zie het nog voor me. Dat vond ik dus niet leuk...........


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

12 Januari 2001