Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het geheim van den Haargroei

Een openbaring door wetenschappelijk onderzoek (AD 1931)

11475366

De Webmaster, schrijver dezes,
in blijde verwachting op de dingen die komen gaan van boven

Over het algemeen bevat de menschelijke hoofdhuid 75.000 haren, die per dag ongeveer 0.3 mM. groeien.
Ieder mensch brengt dus dagelijks 15 M. haar voort.

Dit natuurwonder verschaft ons niet alleen het schoonste sieraad, maar ook een zeer waardevolle bescherming voor het hoofd. In normale gevallen blijft deze enorme groei kracht tot op hoogen leeftijd behouden.

Wanneer die groei met het 16e Jaar begint te verminderen, zooals tegenwoordig bijna regel is, dan is dit onnatuurlijk. De verminderde haargroei wordt meestal na het 20e jaar eerst bemerkt. De oorspronkelijke volle haartooi van de bakvisch is dunner geworden en de schedelhuid van den Jongen man begint zichtbaar te worden.
Wanneer dan niet het juiste middel wordt toegepast ontkomt men niet aan kaalhoofdigheid.

Ongelooflijk veel wordt in dit opzicht gezondigd uit onwetendheid.

De grootste vijanden van uw haartooi zijn de onzinnig samengestelde middelen die men gebruikt. Opwekking van den celgroei moet volgens Prof. Friedenthal het A. en Z. van alle haargroeimiddelen zijn en hij bewijst, dat de door Dr. Weidner met Silvikrin ingeslagen weg de eenige is, die hiermede rekening houdt.

Het bijgeloof dat een uitgeputte haarwortel dood is, bleek in den loop der jaren door Dr. Weidner's vinding onwaar, daar na gebruik van Silvikrin op kale plekken weer nieuw haar groeide. Zeker een troost voor hen, die door haaruitval en slechten haargroei geplaagd worden.

Van veel gewicht is de weg, dien dr. Weidner aanwijst, hoe het haar op natuurlijke wijze te verzorgen en groei-aanzetting en schoonheid van het haar te verkrijgen is.

Aanzetting van den celgroei, bestrijding van de vergrooting der vetklieren en opheffing van de verhoorning der schedelhuid vormen het middelpunt van zijn overwegingen. Dr. Weidner nam als grondstof menschenhaar, dat hij volgens een door patenten beschermd procédé behandelde en dan plaatselijk, d.w.z. op de haararme plekken der schedelhuid, liet inwerken.

Daar steeds meerdere oorzaken haaruitval doen ontstaan, schaadden de tot nu toe toegepaste middelen meer dan ze baatten; de bestrijding der eene oorzaak verergerde de andere en bijna steeds bleef voortdurende haararmoede als eindresultaat over.

Dr. Weidner's vinding nam de onzekerheid op stellige wijze weg.

Wie meer omtrent deze belangrijke vinding wenscht te weten, vrage toezending van het zeer leerrijke boekje:

Ons Hoofdhaar

Het procédé voor de vervaardiging van Silvikrin uit menschenhaar is in alle landen gepatenteerd. Het preparaat heeft in zeer korten tijd de erkenning van vooraanstaande mannen der medische wetenschap gevonden. Het is in alle beschaafde landen verkrijgbaar.

Uit Silvikrin worden nog vervaardigd: Silvikrin-Haarwater, een oplossing van puur Silvikrin in alcohol en Silvikrin-Shampoon voor de verfraaiing en bevordering van den haargroei.

Wij zenden U tegelijk met het boekje een hoeveelheid Silvikrin Shampoon en een monster Silvikrin-Haarwater, bij wijze van proef.

Gebruik daarvoor onderstaanden bon, die U in open envelop met 1 1/2 cents gefrankeerd, als drukwerk kunt verzenden:

haargroeiadver

Knipt dezen bon direct uit,
morgen vindt U deze illustratie niet meer terug.
Uitstel is veelal afstel.

Klik hier voor de overige gezondheids verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

6 Juni 2003