Een e-mail sturen naar de Engelfrieten? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Deze bijvoorbeeld van Paul Karting

Wil je terug naar de pagina met de kortere reakties, klik dan op deze link

Gebruik evt onze Search Engine op Aad's Homepage voor meer details:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Katendrecht, HAL, NASM en klik op ENTER

De vraag was waarom we zoo weinig hebben over Katendrecht, waarop Aad antwoordde met, dat die daar vroeger nooit mocht komen. En toen kwam Paul met de volgende reaktie

Dat is jammer. Want daar woonden- en wonen ook gewone hardwerkende mensen.

Mijn opa, heeft daar voor de oorlog een textiel-winkel gehad aan de Brede Hilledijk 211a en leverde aan de bewoners en aan de zeelui. Het was een soort winkel van sinkel. De volgende foto is uit 1913:

211lightkll

Voor de etalage staat de hele familie Baumgarten, met o.a. mijn moeder als klein meisje.

Daar mijn opa een zeer harde werker en ook zakenman was, had hij ook een filiaal in het tegenwoordige hotel New York. Hij leverde vele goederen aan de landverhuizers en ontmoette daar ook, volgens de verhalen Mevr. Meierson, (later bekend als Golda Meir, minister van buitenlandse zaken van Israel) en ook een zekere Daniel Kaminsky, (beter bekend als Danny Kay).

halbar1kl

Op de foto de bar in het kantoor van de HAL, plm. 1920.

Verder nog een foto van landverhuizers bij het kantoor van de HAL:

lies01kl


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

16 Maart 2004