Een e-mail sturen naar de Engelfrieten? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Deze bijvoorbeeld van Rien Bal

Wil je terug naar de pagina met de kortere reakties, klik dan op deze link

Gebruik evt onze Search Engine op Aad's Homepage voor meer details:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Pijnackerplein en klik op ENTER

De foto's en verhalen over het Pijnackerplein enz. met interesse gelezen.

Wij zijn in 1943 door de Duitsers geŽvacueerd vanuit Zeeland naar Rotterdam en later weer naar Brabant.

Na de oorlog was de kapperszaak van mijn Vader in Zeeland totaal verwoest.
Hij kon toen als oorlogsslachtoffer een kapperszaak overnemen van een gewezen NSB-er. Deze zaak was door de overheid gekonfisceerd.(Afdeling Rechtsherstel)
Hij is toen hier in 1946 begonnen en wel in de Zaagmolenstraat 127a, tegenover de Zaagstraat.

zaagmolenkapper

Ik heb tot mijn huwelijk in 1949 hier bij mijn ouders gewoond. Mijn Vader heeft tot 1968 hier in zijn kapperszaak gewerkt.

Zo, nu weet je wat meer van mijn achtergrond. (Inmiddels ben ik 74 jaar)

Met vriendelijke groeten

Rien Bal

Dankzij de vele foto's van Rien Bal heeft de Aad de volgende verhalen kunnen maken :


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

25 April 2003