Een e-mail sturen naar de Engelfrieten? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Deze bijvoorbeeld van Cees en Olga de Keijzer

Wil je terug naar de pagina met de kortere reakties, klik dan op deze link

Wij hebben genoten van uw rondleiding door Rotjeknor, waarbij ook Napoleon werd gememoreerd.

Hierbij aangehecht het geschrift waarin sprake is van een verkregen vergunning van de Rijksoverheid, zulks op grond van een Keizerlijk Decreet van 21 oktober 1811.

Inmiddels is de kunstmestfabriek van Albatros gesloopt en is er andere bedrijvigheid gevestigd.
Ik vermoed overigens niet dat de kustvaartschepen die soms langs de geheel vernieuwde kade afmeren nog onder hetzelfde regime zullen vallen.

Naast de wapenspreuk van Rotterdam Sterker door Strijd bestaat ook nog het Devies van Rotterdam: Navigare Necesse Est.
E.e.a. staat vermeld in de Dikke van Dale en is te vinden in het plafond van een stadhuiskoepel in gouden letters.

De voormalige Rederij Vinke & Co, Rotterdam had deze spreuk zelfs in haar logo.

Ik heb een 10tal jaren voor deze rederij gevaren. Zowel op eigen als op schepen die zij in management hadden.

albatros1

albatros2

albatros3

vinkeandco


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 Mei 2008