Een e-mail sturen naar de Engelfrieten? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Deze bijvoorbeeld van Frans de Gooijer

Wil je terug naar de pagina met de kortere reakties, klik dan op deze link

Gebruik evt onze Search Engine op Aad's Homepage voor meer details:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld bombardement en klik op ENTER

Op 11 of 12 november 1944 stopte er bij het station Naarden-Bussum een trein met Rotterdammers, die opgepakt waren bij de grote razzia op 11.11.1944. Vrouwen en meisjes uit Naarden en Bussum brachten water naar de Rotterdammers. Ook kwam er een kleine stoet Rotterdammers uit de trein, die begeleid werden door Duitse soldaten. De stoet bestond uit mannen en jongens die zich ziek hadden gemeld en hoopten in het nabijgelegen ziekenhuis afgekeurd te worden. Rondom deze Rotterdammners verdrongen zich meisjes uit de lokale omgeving.
De 18 jarige Jaap van Dijk uit Rotterdam klampte mijn 18 jarige zus Corrie aan. Hij fluisterde dat hij niets mankeerde, maar wilde vluchten. Een oudere Bussumse vrouw stond spontaan haar fiets af (kostbaar en ontbeerlijk) in die tijd. Corrie bedacht zich niet en fietste weg met Jaap achterop in de richting van vesting Naarden. Jaap heeft toen enkele weken ondergedoken gezeten op onze stadsboerderij, die binnen de vestingwallen stond. Mijn ouders hadden na het bombardement van 14 mei 1940 een Rotterdams meisje opgenomen. Via dat meisje hebben we de ouders van Jaap van Dijk ingelicht over zijn onderduikadres.

Jaap werd na enige weken door de 'ondergrondse' weer naar Rotterdam gebracht. Op dezelfde dag dat Jaap vertrokken was, kwam zijn oude vader bij ons aan. Hij had een zware reis achter de rug, eerst met de boot naar Amsterdam en vandaar lopend naar Naarden. (De treinen reden niet meer) Voor onderweg had hij een weckpot met koude bruine bonen bij zich. Hij is eerst enkele dagen bij mijn ouders op krachten gekomen en is vertrokken op de 'leenfiets' naar Rotterdam.

Van Jaap noch zijn familie hoorden we twee jaar NIETS. Precies twee jaar later in 1946 stond Jaap weer op onze stoep. Hij was als dienstplichtige gelegerd in een kazerne in Naarden. Zijn bestemming was Ned. IndiŽ, maar zijn ouders wisten hem daarvoor te behoeden.

Over bovenstaand onderwerp heb ik ooit een stukje geschreven onder de titel "De Onderduiker" in:
DE OMROEPER Hist. Tijdschrift voor Naarden juli 1993

Met vriendelijke groeten,
F.J.J. de Gooijer

gooijerfjj@hotmail.com

http://gooijer.netfirms.com

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

22 April 2003