Een e-mail sturen naar de Engelfrieten? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Deze bijvoorbeeld van Daan Eisma

Wil je terug naar de pagina met de kortere reakties, klik dan op deze link

Het was een beetje veel werk om in deze leuke, spontane reaktie links te plaatsen, gebruik dus evt onze Search Engine op Aad's Homepage :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Wilgenplas en klik op ENTER

Ja, wat moet ik zeggen? Ik ben erg onder de indruk van jullie web site want, ofschoon ik niet alles heb gelezen (maar dat gebeurt nog wel), er komen heel wat herinneringen op. Wat de Wilgenplas betreft, het tunneltje naast het station gaf vroeger, als ik me goed herinner toegang tot de weg naar het vroegere Xerxes terrein, dat later ( na de oorlog ) naar de Kleiweg verhuisde. Wij gingen vroeger altijd naar onze favoriete Xerxes club (Faas Wilkes). Ik woonde op de Kleiweg (145b, later hernummerd tot 164a) met achter ons de Oranjekerk in de Rozenlaan. Om naar Xerxes te gaan liepen wij de hele Wilgenplas weg (toen een landelijk weggetje) af, via de Uitweg en de Achterweg. Terwijl ik dit schrijf moet ik onmiddellijk denken aan die stank van de Gekro fabriek aan de Bovendijk, als de wind uit de verkeerde hoek kwam. Het is al weer een lange tijd geleden. Na mijn werktijd op Westplein 2 bij de Verenigde Nederlandse Scheepvaart Maatschappij ben ik sinds 1965 in Australie beland maar hou toch nog voortdurend contact met het verre vaderland dank zij de Wereldomroep op de kort golf en familie, vrienden en kennissen. O ja, voor ik het vergeet, waar nu bij de Ceintuurbaan het station Rotterdam Noord staat verdiende ik mijn eerste centjes door bakkers en melkboeren te helpen om hun zware wagens de hol op te duwen naar de brug die naar de Bergweg en Gordelweg leidt. Ik zou nog wel uren kunnen doorgaan met mijn herinneringen aan Rotterdam maar dat doe ik wel weer een andere keer. Goede ontvangst toegewenst. Groetend, Daan Eisma

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 Februari 2003