Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Opening van brandkasten

De originele foto's waren helaas erg klein en erg wazig

Geschreven na het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 :

brandkastopenen

Een verzameling blauw-grijze met puinstof overdekte brandkasten en brandkastjes heeft gisteren op het Bulgersteynplein te Rotterdam in het middelpunt van de belangstelling gestaan, zoowel van de eigenaren als van de brandkastenbouwers.

De politie had mede in verband met de toelating van het publiek tot het Raadhuis en het hoofdbureau van politie, uitgebreide maatregelen getroffen, opdat niemand anders dan de belanghebbenden tot het plein met de schatten zou doordringen.

De zorgvuldig gemerkte brandkasten werden met allerlei werktuigen bewerkt; sommige konden met behulp van eenvoudig gereedschap, zooals een koevoet worden geopend, maar voor andere moesten laschapparaten worden gebruikt.

De inhoud van de brandkasten moest uiteraard zorgvuldig worden behandeld, aangezien de hitte de waardepapieren vooral in de dunwandige brandkasten, had aangetast.

Het groote aantal brandkasten brengt mee, dat het openen van de brandkasten nog wel eenige dagen zal vergen.
Op zoek naar nog meer verhalen uit het weekblad Groot-Rotterdam ? Klik dan maar vlug
HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 November 2002