Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Karakterschetsen, houding en voorkomen van, geschreven in 1841 :

De arbeider

Alle mensen moeten werken. Ongelukkig diegenen, die in de grote bijenkorf, die wij de wereld noemen, niets anders uitvoeren dan als luie hommels op de honing te teren, die door de nijvere werkbijen wordt bijeengebracht.

De billijkheid vordert te erkennen dat er verschil is tussen werken en werken. Mijn werk bij het schrijven van dit opstel was niet gemakkelijk, maar toch heel wat lichter dan de taak van hem wiens persoonsbeschrijving wij u hierbij aanbieden.
Hij behoort immers tot die klasse die men gewoon is, ter onderscheiding van andere arbeidzame mensen, met de naam arbeiders aan te duiden. Het is een fraaie eretitel, die ik u verzoek wat hoger op de ranglijst te plaatsen dan waar hij gewoonlijk voorkomt: wat al te ver achter de honoraire kamerheren, de staatsraden in buitengewone dienst, de professoren titulair-honorair en de aspirant-surnumerair-ambtenaren!

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

27 Mei 2003