Een emiel sturen naar Tom via Aad? Het emiel adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Tom over Toen was Rotterdam heel gewoon

Neem ons voor wat wij zijn

operator

Rotterdam is geen sentimentele stad en het is geen zwoele stad.

Wat het dan wel is? Het is apart, én om te zien, én om erin te wonen, te werken en te leven. Z'n ene hoofdeigenschap, z'n tolerantie, daarover is de Rotterdammer altijd erg zwijgzaam; z'n andere hoofdeigenschap schijnt z'n dynamiek te zijn - nu, die mag men overal en te allen tijde toetsten aan de werkelijkheid.

uithetraam

Let wel: het is de niet-Rotterdammer die hem dynamisch noemt; hij zelf acht die dynamiek heel gewoon en heel normaal.
Die dynamiek, waaraan hij persoonlijk geen deel kan hebben, de onwennige verschillen met andere steden, en ook het ontbreken van duidelijk nacht-plezierleven kunnen de toerist en de vreemdeling wel eens tot neerslachtigheid stemmen.

elevator

Zij mogen weten, dat het bij ons de ideeën en de werken zijn die vreugde geven, dat het de resultaten zijn die de verbeeldingskracht overtoeren laten draaien: bossen van kranen,

kraan

elevators; spoorlijnen door keien en koolas; silo's; ieder schip van welke afmeting dan ook, iedere vernuftige woon- of kantorenflat, werven, dokken, loopkatten en al de lichten langs oevers en kaden, de kraakinstallaties van Pernis,

pernis

de lichtende uitstalkasten langs de avondstille straten, de dreunende afscheidsgroet van een eindelijk uitvarend zeeschip, zie, dat is nog maar 'n kleine, willekeurige opsomming van wat wij hier onder vreugde verstaan, inspirerende vreugde.

En ook de wederopbouw van de Grote Kerk,

laurenstorentom

de radartorens, 'n schommelende boei zwaar van trossen, 'n Dockyard volgepakt met huiswaartskerende werkers:die doen 't 'm ons.

dockyard

Daarnaast bewaren wij enkele wonder dingen waar wij niet goed weg mee weten: 'n schelp, 'n Incakruikje, een groepje miraculeuze museumstukken en de naklank van het woord van een jonge koningin, die, bewogen en in tranen haar stem, haar armen opende en welkom zeide tot vervuilde boten die uitpuilden van repatriërende stakkers.

En 'vaarwel - wij keren weer!' zeide eens een oude koningin en zij nam nog een aanblik van het weerloze land en van de stromen in zich op, waarover drek van projectielen uiteenspatte, en zij begaf zich in een heroïsche ballingschap van Hoek van Holland uit, d.w.z. van Rotterdam aan Zee.

rotterdamaanzee

Geen kus, wel zweet.

Wij vinden het ontroerend als wij horen en lezen van mensen die bij het eindelijk weerzien van hun vaderland de knie buigen en de heilige grond kussen. Wij zouden het wel dagelijks willen doen, maar wij krijgen onze knie niet gebogen in die rare kleiige, soms zanderige en meestal venige koolas-modder hier. Het eerste wat onze grond ons zegt is: graaf, spit, bouw, werk!
En niet: kus mij!
Zo voelen wij het.
Laat het een mens niet neerslachtig stemmen.
Neem ons zoals wij, en voor wat wij zijn.

Als ik dit zo lees dan denk ik Rotterdam,
wat was je vroeger toch een lekker ding.

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

13 September 2002