Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Tussen de bladeren van de bijbel zaten ook nog 2 brieven uit de jaren '60

Tussen de bladeren van de bijbel zaten ook nog 2 brieven uit de jaren '60 van Dirk Willem Engelfriet aan zijn zuster (tante Marie) en zwager de familie La Rivierre.

Stuk voor stuk prachtige brieven die dankzij de familiewebsite bewaard kunnen blijven en nu door iedereen gelezen kunnen worden.

De brieven zijn qua leesbaarheid niet zo geschikt voor het internet, dus heeft Tom ze netjes overgetypt.

envelopbriefDWengelfriet040163afzenderklein

Rtd. 4.1.63

Geachte Zuster en Zwager

Heden u brief ontvangen daar was ik erg blijde
me , en tevens voor u beste wenschen.
Ik wensch u ook beide veel heil en zegen toe
in dit nieuwe jaar.
U moet weten dat ik zelf ook niet zoo goed ben
ik had het erg in mijn buik.
Maar nu ben ik gelukkig weer op de been.
Ik had zaterdag wel willen komen, maar ik
dorst het toch niet aan.
Maar zoo gouw ik weder beter ben dan kom ik
zeker zoo gouw mogelijk.
Ik was blij te horen dat het met Jan de goede kant
op gaat, maar laat hij het maar rustig aan doen.
Julli hebben nog een voorrecht dat je er samen nog
ben, en als alles nu nog mag melopen dan heb
je nog wat aan elkander.
Zoo gouw ik weer weg kan dan zal ik Jo van
alles op de hoogte houden.
En verder hoop ik van ganser harte, dat je
,et al je bekommernissen mag uitzien op
den Heren die alles maken kan, want dan
kan alles mede werken ten goede.
Van ons zelf kunnen we niets bijbrengen, maar
we mogen met al onze node tot Hem gaan.
Nu ik schij er uit met schrijven en wensch je
beide de Zegen des Heren toe.

D.W. Engelfriet


Rtd. 18.9.65

Geachte Zuster en Zwager

Voor eerst wil ik u nog feliciteren met
u verjaardag. Ik had graag zelf willen
komen, maar ik kan de reis niet halen
zoo doende dat je me al die tijd niet
gezien heeft. Ik ben momenteel onder
docters behandeling en we zullen hopen
dat ik nog eens aan kan komen.
Maar op ogenblik gaat dat niet.
Als ik de straat uitloopt dan hijg ik na
mijn asem.
De docter wil hebben dat ik na buiten
gaat, maar ik hou niet van sensasie
ik blijf thuis, en dan kan ik nog wat
doen voor tijdverblijf.
Ziek voel ik me niet, maar alleen dat
benoude gevoel op mijn borst en dat
heb ik ook niet altijd. Maar we zullen
maar hopen dat het nog beter mag
worden. De kinderen zijn goed voor mij
ze halen me met de wagen, zoo doende
kom ik toch bij hun allen.
Maandag is Jo bij me geweest.
Die had het al begrepen nu ik zoo
lang wegbleef. Die heeft ook hetzelfde
hij zegt het is een Engelfrieten kwaal
Maar we worden ouder, en de
tijd zal ook voor ons allen aanbreken
dat ons aardse leven afgesneden
zal worden.
Ik sluit er wat bij in voor wat
fruit en voor je verjaardag, en
ik hoop als het eenegzins kan je
weer spoedig op te komen zoeken.
Verder de hartelijke groeten van
mij, en de familie en hopen
tot ziens.

D.W. Engelfriet


We ontvingen de volgende reaktie met foto van D.Wim Engelfriet:

Ik heb nog een foto van Opa (D.W. Engelfriet) kort voor zijn dood, dus ongeveer van de datum der desbetreffende brief.

dwengelfrietfamilie


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 November 2005