Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Pas vanaf 1940 werd in Rotterdam op zondag geen post meer bezorgd

postbode1840

De Post wordt keurig bezorgd, in 1840

Over precies een maand wordt Hans pas 60, en dus gaan we hier alvast wat van zijn cadeau vertellen, want je moet toch weten wat je aan je broer geeft, als Aad het nog niet uit heeft over een maand, krijgt Hans alleen de kaft natuurlijk.......

Nou weet Aad over 2 maanden natuurlijk weer geen antwoord te geven, op al die vragen die misschien komen n.a.v. deze cadeau verhalen, dus dan mag Hans die beantwoorden. Zijn emiel adres staat bovenaan deze pagina trouwens.

In dit verhaal gaan we het hebben over de zondagsbestelling van de post bijvoorbeeld in Rotterdam.

Kort na het inwerkingtreden van de postwet, in 1857 kwam er aandrang uit kringen, waar men de zondagsrust propageerde, om ook bij de posterijen de zondagsgsdienst te beperken. Toch zou het nog lang duren voordat de zondagsdienst geheel werd afgeschaft.

De langdurige strijd voor vermindering van de zondagsarbeid is vooral gevoeld door de in 1882 opgerichte

Nederlandsche Vereeniging ter bevordering van de Zondagsrust

Het voorstel van de afdeling Delft om bij de regering aan te dringen op de uitgifte van postzegels met een af te scheuren strook met de tekst

Niet bestellen op Zondag

zoals ook in BelgiŽ waren uitgegeven wordt tot een volgende vergadering aangehouden. De meningen zijn verdeeld of een dergelijk verzoek van de afzender enig effect zal sorteren.

Vijf jaar later komt er een voorschrift dat de directeuren aan dergelijke verzoeken gevolg dienen te geven. Voor- en tegenstanders van de postbestelling op zondag blijven de verantwoordelijke minister met brieven bestoken.
In februari wendt de afdeling Rotterdam van bovengenoemde vereninging zich tot de directeur van het Rotterdamse postkantoor met het verzoek de middaglichting van de drie buslichtingen te laten vervallen. Zij motiveert dit als volgtZelfs de minister neemt het voorstel over en bepaalt dat ook in de andere steden op zondag een buslichting dient te vervallen.

In 1912 werd er voor het publiek een etiket beschikbaar gesteld (tegen betaling van 1 cent voor een vel van 50 exemplaren) met de tekst

NIET BESTELLEN OP ZONDAG

in een rode kleur.

Door dit etiket op het poststuk te plakken kon de afzender aangeven dat de verzending niet spoedeisend was, zodat de bezorging tot maandag kon worden uitgesteld.

Kort na de Eerste Wereldoorlog werd de bestelling van poststukken op zondag alleen uitgevoerd indien het poststuk was voorzien van een etiket met de tekst

BESTELLEN OP ZONDAG

(in blauwe kleur).

Buitenlandse brieven en kennisgevingen van aankomst van aangetekende stukken werden zonder dit etiket ook op zondag besteld.

Daar het streven er steeds meer op gericht werd de bestelling op zondag nog verder te beperken ofwel geheel af te schaffen werd er circa 1926 een nieuw etiket ingevoerd met de tekst

BESTELLEN OP ZONDAG, ALS ZONDAGS TER PLAATSE EEN BESTELLING IS

tenslotte werd er in 1936 een etiket ingevoerd met de tekst

OP ZONDAG BESTELLEN,
GELDT ALLEEN VOOR
AMSTERDAM - 'S-GRAVENHAGE -GRONINGEN-ROTTERDAM-SCHEVENINGEN & UTRECHT


Deze laatste strookjes zijn slechts enkele jaren in gebruik geweest, in 1940 werd in de laatste plaatsen (ook in Rotterdam) de zondagsbestelling definitief afgeschaft.

neezonpost


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

23 Oktober 2003