Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het uittesten van de Willemsbrug in Rotterdam, op 23 oktober 1878

maasbruggen1902kleur

Willemsbrug

1902

Hedenmiddag heeft de beproeving plaatsgehad van de nieuwe Willemsbrug, in tegenwoordigheid van de burgemeester, wethouders, de Commissie voor de Plaatselijke Werken, leden van de gemeenteraad enz.

Voor- de beproeving werden tien sleperswagens gebezigd met twintig paarden. Elke wagen was belast met keistenen, een gewicht van 3000 kg. hebbende, weshalve de vracht die vervoerd zou worden behalve de wagens en de paarden 60.000 kg. bedroeg.

Gelijktijdig ging het eerst twee aan twee en vervolgens drie aan drie en vier aan vier langs de brug heen en terug, stapvoets en in de draf. De hoogste doorbuiging bleek te zijn aan de ene kant vier en aan de andere kant zes strepen, zodat de beproeving geacht moest worden zeer voldoende geslaagd te zijn.

Het werk maakte in het algemeen genomen een gunstige indruk. De bedekking van de brug met in asfalt gelegde houtblokjes, waarvan de soliditeit eerst later zal kunnen geconstateerd worden, bleek zeer te voldoen, daar zij zonder aan de paarden een te gladde oppervlakte te bieden, het voortrollen van de wagens vergemakkelijkte.
Uit de beproeving bleek tevens dat vier beladen sleperswagens elk met twee paarden bespannen, zich naast elkander zonder vrees voor botsing kunnen voortbewegen, terwijl dan voor de voetgangers aan beide kanten een trottoir vrijblijft.

Morgen wordt de brug voor het publiek verkeer zonder verder ceremonieel in gebruik gesteld, 's Avonds zullen alle gaslantaarns langs de brug worden ontstoken.

maasbruggenjaren50

Willemsbrug

1958

wimbrugexit

Willemsbrug

1 juli 1981


Op zoek naar nog meer verhalen uit de Pers anno 1860 - 1940 ? Klik dan maar vlug
HIERFamiliewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

21 Januari 2003