Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het vervolg, maar we beginnen vooraan.........

Tijdens de BBQ dacht Hans erover na ....

hans met blote knieen


......wow, hans met blote knieën.......
dat hebben we dus maar ingelijst
gelukkig een beetje vage foto........

En dit liep Hans allemaal te bedenken, terwijl de familie maar zat te wachten........met Alie natuurlijk weer het dichtst bij het eten:

waar blijft hans nou...


......waar blijft Hans nou
moest zeker even een emiel wegsturen.............
en dit kwam er dus uit :

Onze rondrit door Rotterdam op 28 oktober 2000 bleek een enorm succes te zijn geweest, zodat de familie Engelfriet had besloten er maar een vervolg aan te geven.

Maar voordat het zover was, werden er eerst voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Met name de te rijden route en de vaststelling van de datum vergde veel werk.

Uiteindelijk was de rit al op 11-02-2001 vastgesteld en zou ons in grote lijnen brengen in Overschie, een gedeelte van het Oude Westen van Rotterdam, een nieuw gedeelte van Rotterdam t.w. De Kop van Zuid en dan afsluitend het Noordereiland om daarna weer terug te keren naar ons vertrekpunt in Ommoord.

Maar wat bleek: niet alles was uitvoerbaar en ook de in februari 2001 geplande data van 24 en 31 maart 2001 bleken niet te realiseren.

Maar het spreekwoord wat in het vat zit verzuurt niet tijdens een BBQ bleef van toepassing. Uiteindelijk werd, na taaie onderhandelingen, overeenstemming bereikt over de datum t.w. zaterdag 26 mei 2001. Bij nader inzien bleek ook, dat de totale rondrit wel te lang zou worden.
Uiteindelijk werd besloten de rit in het gehucht De Zweth te beŽindigen en de resterende rit op een ander tijdstip voort te zetten.

Voorafgaande aan de rondrit hadden wij echter besloten om als gezin toch eerst nog even iets anders te organiseren, kijk en dat lezen we nu pas....

De donderdag ervoor (24-05-2001) was het Hemelvaartsdag. Nu de tropische temperaturen van die dag waren mede aanleiding voor ons om een barbecue te organiseren, 's avonds in onze tuin. Ook moeder was hiervoor uitgenodigd, dus begrijpelijk:
het was weer dolle pret en ook weer veel smullen !!!

En lachen..........., want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd........vandaar die knieën


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

14 Juli 2001