Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De vervalser Han van Meegeren was zelf afwezig.....

18 Juni 1938

Eindelijk was dan het met spanning verbeide moment aangebroken, dat de nieuw verworven Vermeer (de Rembrandt was al van verschillende exposities bekend) voor het eerst in het Museum Boymans publiek zou worden getoond. De plechtigheid geschiedde in een kring van genodigden en in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten, onder wie de minister van O.K. en W.

De directeur van het museum, de heer Hannema, heeft de doeken weggenomen, die beide schilderijen bedekten en er enige kunsthistorische bijzonderheden over gegeven. Over de verwerving van de "Emmausgangers" deelde hij het volgende mede:

"Toen dr. Bredius in een enthousiaste brief van 5 september 1937 mij op dit doek attent maakte en ik het schilderij zelf in de safe van een buitenlandse bank mocht bezichtigen, stond het voor mij vast dat alles in het werk gesteld moest worden om te trachten dit voluit gesigneerde meesterwerk, dat zich bovendien in een voortreffelijke toestand bevindt en waarbij de oude vernis zelfs nog bewaard is gebleven en dat op twee na het grootste stuk van de kunstenaar is, voor Nederland en het liefst voor Rotterdam te verwerven.

Het Museum Boymans behoort tot de nog niet verzadigde instellingen op dit gebied en de verrijking met werkelijk belangrijke kunstwerken zou de glorie van de Maasstad ook buiten de grenzen doen stijgen. Het geval was echter dubbel moeilijk omdat de verwerving van de Rembrandt nog niet tot een goed einde gebracht was. Het merkwaardige feit deed zich toen voor, dat beide belangrijke zaken elkaar steunden en als het ware voortschoven. De belangstelling was in brede kringen wakker geworden en dank zij de Vereniging Rembrandt en talrijke vrienden van Boymans konden beide kunstwerken inderdaad de Rotterdamse verzameling verrijken".

Tenslotte voerde minister Slotemaker de Bruine het woord om het Museum van Rotterdam zeer hartelijk geluk te wensen met de wonderschone aanwinsten.

,,Kunstschatten moeten gedecentraliseerd zijn: daarom wordt er meer van genoten en van ieder centrum gaat een veredelende invloed uit. Rotterdam heeft er recht op in geestelijke schatten een tegenwicht te vinden voor het materiŽle leven. . ."

De maker van het kunstwerk, de heer Han van Meegeren, was niet bij de plechtigheid aanwezig.
Op zoek naar nog meer verhalen uit de Pers anno 1860 - 1940 ? Klik dan maar vlug
HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

19 Maart 2004