Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De fiscale wetswijzigingen van 1949
En toen dook Aad een boek op van zijn Geschiedenis leraar (
link)

verseputfoto

Dr. J. Verseput

Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam, 1928 - 1953
Gedenkboek in opdracht van de Kamer, geschreven door Dr. J. Verseput
voor de Kamer uitgegeven door W.L. & J. Brusse N.V., Rotterdam, 1955

en daar maak je natuurlijk wat samenvattingen uit, bijvoorbeeld het onderstaande verhaal, want geschiedenis blijft Aad's afwijking.

De Kamer van Koophandel zag de wijziging in financiële wetgeving met lede ogen aan. Zij was bevreesd voor de fatale gevolgen, die deze belastingpolitiek zou hebben voor het bedrijfsleven, dat meer en meer zijn kapitaal moest aanspreken.

Hoe kon een zo verarmd Nederland zich ooit herstellen, wanneer de winsten, die bovendien vaak schijnwinsten waren, zo zwaar werden belast? Nu was er weer dat nieuwe ontwerp van ondernemingsbelasting, dat mede het kapitaal der bedrijven bedreigde.

De Kamer als vertegenwoordigster van koophandel en industrie liet dan ook een krachtig protest tegen de nieuwe regeringsvoorstellen horen. In haar adres aan de Tweede Kamer van 20 Juli 1948 schreef zij o.a.: "Naar het oordeel van onze Kamer (is) de huidige belastingpolitiek te zeer gericht op het verkrijgen van zo hoog mogelijke directe belastinginkomsten, een politiek, welke de kip met de - vergulde - eieren dreigt te slachten, voordat het dier er aan kan toekomen om gouden eieren te gaan leggen".

Het adres, dat de nieuwe belastingen niet had kunnen tegenhouden, want de desbetreffende wetten verschenen in het Staatsblad (No. I 546 van 17 December 1948), had grote aandacht getrokken en van de Kamer van Koophandel voor Noord-Brabant was een waarderende brief ontvangen, waarin deze instelling aan de Kamer voor Zuid-Holland het verzoek deed het initiatief te nemen voor het opstellen van een gedegen studie van het belastingprobleem.

De vloedgolf van belastingvoorstellen was echter niet gestuit, want in 1949 trokken de belastingvraagstukken in buitengewoon sterke mate de aandacht.

Op 20 September van genoemd jaar werd een stroom van fiscale wetsontwerpen ingediend, te weten:


Het behoeft nauwelijks vermelding, dat de Kamer van Koophandel de verschillende ingediende ontwerpen aan een nauwkeurige studie onderwierp. Dit was zeer in het bijzonder het geval met de beide eerstgenoemde ontwerpen.
Het ingewikkelde progressiestelsel van de Inkomstenbelasting bracht naar de mening van de Kamer een onevenredig zware belasting van de middengroep mede, waardoor arbeidslust en ondernemingsactiviteit weer sterk zouden worden aangetast.
Op 14 October 1949 zond zij dan ook een zeer uitvoerig adres aan de Tweede Kamer, waarin zij haar grieven tegen de belastingpolitiek niet onder stoelen of banken stak. Zij had zich zelfs de moeite getroost een volledig tegenontwerp op te stellen, dat zij als bijlage aan het adres toevoegde.

Klik hier voor de overige verhalen van Dr. J. Verseput

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

11 Februari 2003