Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het telefoonboek van Rotterdam uit 1915 (niet meer) op het internet......

Op 4 mei jl. ontvingen wij onderstaande emiel van de heer Herman de Wit, beheerder van het Telefoonproject 1915. In deze emiel stelde de heer de Wit dat de ons gemaakte selectie van Rotterdammers uit het telefoonboek een schending was van zijn auteursrecht. In hoeverre dit standpunt juridisch houdbaar is, is nog maar de vraag zoo bleek ons na ingewonnen deskundig advies. Echter, deze site moet wel een hobby blijven natuurlijk, dus om er nu advocaten bij te gaan halen voor 1 zoo'n pagina...

U begrijpt dat wij erg teleurgesteld zijn over deze gang van zaken. Mocht u dat ook zijn, dan kunt u hierover per emiel contact opnemen met de heer de Wit op adres hjdewit@planet.nl

Geachte heer,

Zojuist ontdek ik dat u zonder toestemming op uw pagina
http://www.engelfriet.net/Alie/Hans/telefoonboekrotterdam.htm alle
Rotterdamse gegevens heeft overgenomen afkomstig van mijn pagina's op
http://de-wit.net/bronnen/tel1915/index.htm
Op mijn pagina's is het werk te vinden van het Telefoonproject 1915,
waar naast deze Rotterdamse ook alle andere gegevens te vinden zijn.

Op de op het internet gepubliceerde gegevens berusten auteursrechten, d.w.z.
dat het kopiŽren en opnieuw publiceren van gegevens een strafbaar feit is.
Ik verzoek u dan ook om deze gekopieerde gegevens onmiddellijk te
verwijderen. Het volstaat immers om uw bezoekers d.m.v. een link te
verwijzen naar onze pagina's, wat u onderaan uw pagina al doet. Het medium
internet is juist zo uniek omdat u via een link bezoekers naar bepaalde
gegevens toe kunt leiden.

Ik begrijp dat u enthousiast bent over ons project en de gegevens die u dat
oplevert. Dat laat echter onverlet dat daarmee het zomaar kopiŽren van
gegevens voor eigen publicatiedoeleinden niet is toegestaan.

Vriendelijke groet,
Herman de Wit

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

6 mei 2003