Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Ook op de MULO emancipatie en ontspanning

Hans kijkt achteraf terug met verbazing ....

Er waren er nog wel enige andere ontspannende activiteiten.

Wekelijks kregen wij schoolzwemmen. Bijna iedereen had de zwemdiploma's reeds behaald op de lagere school. Dus van verder lessen kwam niet veel terecht.

Wel werden wedstrijden georganiseerd in hard zwemmen en ook langzamerhand werd het idee geboren om waterpolo te gaan spelen. Dit waren fantastische tijden. Zelfs één keer per jaar was er een groot zwemfeest in het sportfondsenbad aan de van Maanenstraat (straat tussen de Bergselaan en de Stadhoudersweg). Vele scholen namen hieraan deel. Hoogspringen van hoge duikplanken, hard zwemmen, waterpolo en zo gek mogelijk gekleed zwemmen. Dit waren altijd geweldige evenementen.

Naast zwemmen hadden wij aan het einde van de zaterdagmorgen ook nog altijd gymnastiekles in een lokaal aan de Bergselaan. Niet iedereen had hier altijd veel zin in. Voor deze les werd door velen vaak gespijbeld.

Uiteindelijk kwamen er klachten op school, dat bijna niemand kwam opdagen. Dus werd hiervoor weer een controlesysteem ingevoerd. Wij vonden er niets aan. Wat rondjes hardlopen e.d.

Veel leuker werden deze lessen toen het volleyballen werd ingevoerd. Dat was wat tenminste. Deze lessen (alleen voor jongens!!!) vonden wij wel leuk. Het groeide uit tot echte wedstrijden en er werden op den duur onderlinge wedstrijden georganiseerd tussen verschillende scholen. Geweldig was dit en iedereen (nog steeds alleen jongens) kwam.

Hoewel de klassen "gemengd" waren, dus met jongens en meisjes, waren er op bepaalde tijden toch aparte lessen voor meisjes. Aan meisjes moesten de beginselen van breien en handwerken worden bijgebracht. Er werd hiervoor een aparte lerares aangetrokken. Meestal waren die lessen aan het einde van de woensdagmorgen, met het gevolg, dat de jongens dan één uur eerder vrij waren.

Op een gegeven moment kwamen de meisjes echter in opstand.

Ook toen al waren zij

klaarblijkelijk geëmancipeerd

dat was schrikken en wilde eigenlijk, dat ook de jongens deze lessen moesten gaan volgen.

Nu, dat ging de schoolleiding (gelukkig ?) wel wat ver en dat gebeurde niet. Maar de ongelijkheid van schooltijden werd gelijk getrokken. De jongens kregen ook één uur extra les en wel één uur handelsrekenen.

Van schoolreizen tijdens mijn MULO periode is niets bekend, dit in tegenstelling tot de lagere school. Waarschijnlijk was hiervoor geen tijd gezien het drukke schoolprogramma.

Eén keer zijn wij echter wel weggeweest. In klas 4, vóór de examentijd, zijn wij met twee 4e klassen een week weggeweest naar Baarn. Dat was geweldig!!

Van alles werd georganiseerd : leuke uitstapjes overdag naar bezienswaardigheden, zelfs een heuse bonte avond en veel tijd mocht je zelf invullen. Dus vaak ging je in groepjes in Baarn "stappen".

Ik herinner mij nog een gelegenheid, waar wij waren, waar wij stiekem een pilsje gingen drinken. Dat was echter ten strengste verboden!!1. Maar je deed dit toch. Om niet gesnapt te worden voor de bierlucht, namen wij meestal nog wat toe.

Je houd het niet voor mogelijk, wat daar nog meer werd verkocht. Op een groot bord stond vermeld :

Alleen hier, gebakken ijs


Ik heb dit nooit meer gezien, noch gegeten.

Tijdens die week onder leiding van twee leraren, de heer Zwemstra en de heer Booden en twee leraressen, waarvan ik de namen niet meer weet, werden ook gezamenlijk dingen uitgevoerd.

Het was prachtig weer, dus een bezoek aan het buitenzwembad was wel besteed aan ons. Toen het zwemfestijn ten einde was, is bijgaande groepsfoto gemaakt op het terrein van het zwembad.

Ik sta op de 4e rij van boven links en nu met bril en haren nog nat van het zwemmen. Nou, je houdt wel van zoekplaatjes hoor....

hans natte harenFamiliewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

14 April 2001