Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Liever geen lastige vragen op ouderavonden ??
Liep Aad tegen een boek op waarin deze foto stond.... wel uit 1951, maar Aad herkende er meteen een aantal van. Uit welk boek ?

Van Zorg en Zegen
1901 - 1951
Gedenkboek 1e Chr. HBS
Rotterdam

gaan we op deze en andere pagina's uit voorlezen op onze site

lerarenhbs

College van leraren der Chr. H.B.S. in 1951

Nieuwgierig hoe al die leraren heetten, klik dan even op deze
Reunie HBS link, misschien even zoeken, maar de bovenstaande foto staat er ook in en daaronder....

In de groeiperiode der school begon de directeur ook behoefte te voelen aan meer contact met de ouders dan gebruikelijk was. De klacht dat de ouders veel te weinig op het spreekuur van de directeur komen, is al oud. Een bedenkelijk rapport is nauwelijks in staat de ouders op het spreekuur te krijgen en vaak was een speciale uitnodiging nodig. Pas als de cursus naar het eind loopt en er niets meer te herstellen valt, worden velen zich de dreigende gevaren bewust.

Aanvankelijk voelde het bestuur weinig voor het houden van ouderavonden, vrezende, dat deze gelegenheid zou te baat genomen worden om klachten te uiten, die daar niet op hun plaats waren, maar op aanraden van de directeur werd een proef genomen.

De samenkomst, waarin de directeur sprak over ,,Beroepskeuze", was druk bezocht; een lange pauze gaf gelegenheid voor samenspreking van ouders en leraren. De eerste avond viel zó goed in de smaak, dat de ouderavond verder op het jaarlijks program stond.

Klik hier voor de overige HBS Henegouwerplein verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

25 Januari 2003